Fallpåsläpp i Älvkarleby

Välbesökt falldag i Älvkarleby

I helgen fylldes Dalälvens fors med tretusen badkar i sekunden.

2018 års upplaga av Fallens dag i Älvkarleby blev ungefär som tidigare år; lite regn, lite sol och många besökare. Och vattenpåsläppet, förstås. 650 kubikmeter vatten per sekund eller 3250 badkar forsade genom dammluckorna och ner i de tre gamla älvfårorna till utloppet under Karl XII bro. Ett naturens skådespel som aldrig upphör att fascinera besökarna.

Ett nytt inslag fanns dock i år. Vattenfall invigde nämligen ett så kallat värnområde i Älvkarleby. Värnområdet är Vattenfalls första söder om Lule älv.

Syftet med värnområdet är att skapa bra förutsättningar för skyddsvärda arter och biologisk mångfald. Det nya värnområdet i Älvkarleby är ungefär fem hektar stort.

Guckuskon är en av de sällsynta arter som växer i området även om andra arter också uppmärksammas med en egen informationstavla längs den ca en kilometer långa vandringsstigen genom området.

Värnområdet invigdes av Vattenfalls miljöchef Helle Herk-Hansen och Världsnaturfondens Miljöhjälte 2017, Rebecca de Moine. Den senare lovordade Vattenfalls miljöarbete i Älvkarleby och uttryckte förhoppningar att detta arbete skulle fortsätta på andra platser i landet.

Värnområdet kommer att skötas om enligt en skötselplan som tagits fram av Uppsalastiftelsen och den dagliga tillsynen sköts av Naturskyddsförenings lokala representant, Tommy Löfgren.

Se inslag från Älvkarleby i SVT

Se även

Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Sandbank Offshore Wind Farm, Foto Jan Oelker
Foto Jan Oelker

Svenska vindkraftparken Kriegers flak ett steg närmare

Vattenfall som undersöker förutsättningarna för vindkraft på grundet Kriegers flak har tagit ytterligare ett steg framåt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Markersbach pumpkraftverk, utsikt över bassängen

Solkraft kompletterar tyska pumpkraftverk

Att kombinera solkraft med annan elproduktion är ett smart sätt att använda befintlig infrastruktur. I Tyskland ska två pumpkraftverk kompletteras med solkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']