Marja Rankila. Foto: Aino Tanhua

Vatten är hennes element

Som barn tillbringade hon timmar längst fram i fören på en båt och tittade ned i vattnet; nu optimerar hon användningen av finska vattenkraftverk.

Jag har varit fascinerad av vatten sedan jag var barn. Tänk på små bäckar som startar högt upp och rinner ner mot havet. Jag kunde tillbringa timmar med att bara se vattnet flöda. Som barn på väg till vår sommarstuga på en av öarna utanför finska Borgå ville jag alltid sitta längst fram i fören på båten och titta ned på vattnet och förundras över allt jag kunde se där. Finland har otaliga sjöar, och jag tror att varje finländare har sitt eget speciella förhållande till naturen och vatten.

Det här är några av Marja Rankilas tidiga minnen, och vatten fortsätter att vara ett viktigt element för henne, för idag är hon miljösamordnare för vattenkraft vid Vattenfall i Finland. Vattenfall har total nio vattenkraftverk i Finland, och Marjas jobb är att planera hur åtta av dem används. Driften av Pamilo-kraftverket, som är det största av dem, planeras emellertid i Sverige.

Marja Rankila. Foto: Aino Tanhua.

Marja Rankila kunde tillbringa timmar med att bara se vattnet flöda. Nu styr hon vattenflödet ur Vattenfalls vattenkraftverk. Foto: Aino Tanhua.

– Mitt jobb är att optimera användningen av vattenkraftverk så att vi kan maximera vinsten samtidigt som vi beaktar tillstånd och regleringsinstruktioner för vattenanvändning, säger Marja.

Varje vattenkraftverk har sitt eget effekt-till-vattenföringsförhållande, som särskilt beror på skillnaden mellan vattennivåer upp- och nedströms kraftverket – det som också kallas kraftverkets fallhöjd.

Effekten och mängden vatten från varje kraftverk planeras varje morgon timme för timme för hela dagen. Produktionsplanen måste alltid skickas senast klockan tolv till Nord Pool, den nordiska energibörsen där elpriserna fastställs.

Vattennivåer, inflöde och kraftproduktion

Marja startar dagen med att kontrollera vattennivåerna i sjöarna. Därefter undersöker hon vattenföringen och eventuella ändringar som har skett. Detta avgör om vattennivåerna i sjöarna behöver höjas eller sänkas genom att öka eller minska vattenföringen från kraftverken. Detta görs genom att justera produktionen och antalet drifttimmar. När rätt mängd vatten har fastställts allokeras motsvarande drifttimmar för följande dag för att maximera vinsten. Alla driftavbrott för underhåll måste beaktas i planeringsprocessen, och det måste också vädrets inverkan. Om exempelvis översvämningsvatten väntas flöda in i en sjö måste utflödet överskrida inflödet för att ge plats för de extra vattenvolymerna. I ett sådant fall ökas antalet drifttimmar för att få ned vattennivån.

Vattenkraft är ganska unik inom elproduktionen eftersom den kan regleras. – Om mängden el som förbrukas och produceras inte överensstämmer kan situationen balanseras genom att starta upp eller stänga ned vattenkraftverk, förklarar Marja.

Därför avgör ett system, som kallas balanseringsmarknaden, elpriserna baserat på skillnaden mellan efterfrågan och produktion.

Is och flödande vatten. Foto: Aino Tanhu

Foto: Aino Tanhua.

Fascinerande fisktrappor

I sin roll hanterar Marja flera aspekter av vattenkraftverk, vattendrag och miljön. För närvarande är hon särskilt engagerad i två projekt med fisktrappor som har fått EU-finansiering. Fisktrapporna gör att fisken på sin väg upp och ned för floden kan passera vattenkraftverket som annars skulle blockera förflyttningen.

– Vattenresursförvaltning är min kärnkompetens. Jag arbetar dock inom ett stort område som gör det möjligt för mig att hålla mig à jour med aktuella trender.

– Användningen av vattenkraft producerar inga koldioxidutsläpp, och det är en miljövänlig metod för att vi snabbt kunna reagera på perioder med svag efterfrågan. Vattenkraft har en nyckelroll vad gäller elproduktionen i sin helhet.


Marja Rankila

Ålder: 38
Befattning: miljösamordnare
Anställd sedan: 2010
Plats: Helsingfors
Utbildning: civilingenjör vattenresursförvaltning
Familj: gift, med en dotter och en son
Fritidsintressen: träning, läsa och god mat

Se även

Bodens kraftstation

Jubilarerna har producerat vattenkraft i mer än 200 år

I år, 2021, uppnår Vattenfalls vattenkraftverk i Viskafors, Nämforsen och Boden tillsammans den aktningsvärda åldern 225 år. Och trots många år i bagaget har jubilarerna inga några planer på...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln