Kraftverket Magnum

Vattenfall/Nuon tar ännu ett steg mot fossilfri gaskraftproduktion

Bygger kombinerad ellagrings- och vätgasproduktionsanläggning vid nederländskt gaskraftverk.

I Nederländerna arbetar Vattenfall/Nuon med att ersätta naturgas med fossilfritt vätgas från förnybar energi. Nu kommer en kombinerad energilagrings- och vätgasproduktionsanläggning, en så kallad battolyser, att anslutas till Nuons gaskraftverk Magnum i Eemshaven.

Battolyser B.V är ett joint venture mellan tekniska universitetet i Delft och Proton Ventures. Bolaget har fått ett bidrag på 480 000 euro från stiftelsen Waddenfonds för att bygga pilotanläggningen. Vattenfalls dotterbolag Nuon och kemiföretaget Yara kommer att bidra till utvecklingen.

Utsläppen består enbart av vatten

Battolysern kan effektivt lagra och leverera el som ett batteri, men den kan också spjälka vatten till vätgas och syre genom elektrolys.

Den producerade vätgasen kommer att användas för att kyla generatorerna vid Magnum-kraftverket och kommer därmed att ersätta den ”gråa” vätgas (som produceras från naturgas) som för närvarande används i detta syfte.

Så småningom vill Nuon använda vätgas producerat från förnybar energi som koldioxidfritt bränsle för sitt gaskraftverk. När vätgas förbränns består utsläppen av vatten.

Vätgas har också stor betydelse för såväl elektrifieringen av produktionsprocesser för kemiföretag som Yara och Proton Ventures som för att göra kemiska processer hållbara.

Utvecklad av universitetet i Delft

Battolysern utvecklades 2016 av ett team lett av professor Fokko Mulder vid Delft University of Technology. En fullt laddad battolyser fungerar som elektrolysör som producerar vätgas och syre med hög verkningsgrad och matar också nätet när det är brist på el.

Den första battolysern på 15 kW/60 kWh kommer att installeras 2019, varefter den kommer att testas för att övervaka vätgasens renhet och verkningsgrad över tid. Efter testfasen kommer en uppföljningsplan att upprättas för att därefter skala upp installationerna.

Nuons Magnum blir vätgaskraftverk

Nuon betraktar vätgas som en viktig länk i energiomställningen och för att nå målen i Parisavtalet. Vätgas kan tjäna som koldioxidfri, flexibel reserv för vind- och solkraft. Nuon hoppas kunna använda Magnum-kraftverket i Groningen som katalysator för en växande vätgasekonomi i Nederländerna.

Vätgaskoalition

Vattenfall/Nuon ingår i den nederländska Vätgaskoalitionen, ett initiativ från Greenpeace i Nederländerna, med nätoperatörer, industrirepresentanter, energiföretag, miljöorganisationer och forskare.

De 23 deltagarna uppmanar regeringen att stimulera användningen av vätgas från förnybara energislag  för att minska behovet av fossila bränslen.

Den 1 juni presenterade Vätgaskoalitionen ett manifest för den nederländska ekonomi- och klimatministern.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Hybrit pilotanläggning
Fotograf Åsa Bäcklin

HYBRIT: Viktigt val för pilotprojekt för lagring av vätgas

Projekt P3 i det fossilfria stålprojektet HYBRIT har tagit fram och testat olika alternativa stålkvalitéer för det planerade vätgaslagret vid pilotanläggningen i Luleå.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln