Kraftverket Magnum

Vattenfall/Nuon tar ännu ett steg mot fossilfri gaskraftproduktion

Bygger kombinerad ellagrings- och vätgasproduktionsanläggning vid nederländskt gaskraftverk.

I Nederländerna arbetar Vattenfall/Nuon med att ersätta naturgas med fossilfritt vätgas från förnybar energi. Nu kommer en kombinerad energilagrings- och vätgasproduktionsanläggning, en så kallad battolyser, att anslutas till Nuons gaskraftverk Magnum i Eemshaven.

Battolyser B.V är ett joint venture mellan tekniska universitetet i Delft och Proton Ventures. Bolaget har fått ett bidrag på 480 000 euro från stiftelsen Waddenfonds för att bygga pilotanläggningen. Vattenfalls dotterbolag Nuon och kemiföretaget Yara kommer att bidra till utvecklingen.

Utsläppen består enbart av vatten

Battolysern kan effektivt lagra och leverera el som ett batteri, men den kan också spjälka vatten till vätgas och syre genom elektrolys.

Den producerade vätgasen kommer att användas för att kyla generatorerna vid Magnum-kraftverket och kommer därmed att ersätta den ”gråa” vätgas (som produceras från naturgas) som för närvarande används i detta syfte.

Så småningom vill Nuon använda vätgas producerat från förnybar energi som koldioxidfritt bränsle för sitt gaskraftverk. När vätgas förbränns består utsläppen av vatten.

Vätgas har också stor betydelse för såväl elektrifieringen av produktionsprocesser för kemiföretag som Yara och Proton Ventures som för att göra kemiska processer hållbara.

Utvecklad av universitetet i Delft

Battolysern utvecklades 2016 av ett team lett av professor Fokko Mulder vid Delft University of Technology. En fullt laddad battolyser fungerar som elektrolysör som producerar vätgas och syre med hög verkningsgrad och matar också nätet när det är brist på el.

Den första battolysern på 15 kW/60 kWh kommer att installeras 2019, varefter den kommer att testas för att övervaka vätgasens renhet och verkningsgrad över tid. Efter testfasen kommer en uppföljningsplan att upprättas för att därefter skala upp installationerna.

Nuons Magnum blir vätgaskraftverk

Nuon betraktar vätgas som en viktig länk i energiomställningen och för att nå målen i Parisavtalet. Vätgas kan tjäna som koldioxidfri, flexibel reserv för vind- och solkraft. Nuon hoppas kunna använda Magnum-kraftverket i Groningen som katalysator för en växande vätgasekonomi i Nederländerna.

Vätgaskoalition

Vattenfall/Nuon ingår i den nederländska Vätgaskoalitionen, ett initiativ från Greenpeace i Nederländerna, med nätoperatörer, industrirepresentanter, energiföretag, miljöorganisationer och forskare.

De 23 deltagarna uppmanar regeringen att stimulera användningen av vätgas från förnybara energislag  för att minska behovet av fossila bränslen.

Den 1 juni presenterade Vätgaskoalitionen ett manifest för den nederländska ekonomi- och klimatministern.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden.

Läs hela artikeln
Texten Fossil-free steel på fasaden till HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bjuder in till digital pressträff – HYBRIT tar nästa steg

Välkommen till pressträff med SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarbolagen till HYBRIT, initiativet för att utveckla världens första fossilfria malmbaserade järn- och stålframställning.

Läs hela artikeln