En öppen marknadsplats kan ge nya och förbättrade energitjänster inom EU

En öppen europeisk marknadsplats, med standardiserade och tillgängliga mätdata från kunders elförbrukning och -produktion, ska leda till att nya smarta energitjänster utvecklas inom EU.

Flexiciency-logotyp

EU-flagga

Detta projekt har fått finansiering från EU: s Horisont 2020 forskning och innovationsprogram enligt bidragsavtal nr 646482.

Monica Löf, f.d. projektledare, Fredrik Carlsson, portföljchef, Fanny Lindberg, projektledare, Christina Svalstedt, kundansvarig, Lars Garpetun, affärsutvecklare

Monica Löf, f.d. projektledare, Fredrik Carlsson, portföljchef, Fanny Lindberg, projektledare, Christina Svalstedt, kundansvarig, Lars Garpetun, affärsutvecklare.

Det fyraåriga EU-projektet Flexiciency, med en budget på närmare 200 miljoner kronor, har haft som mål att visa att fler smarta energitjänster kan utvecklas på en öppen europeisk marknadsplats, vilket ska underlätta samspelet mellan olika aktörer. 18 företag i 10 länder har medverkat i projektet där flera större demonstrationer och marknadstester har genomförts i Italien, Frankrike, Spanien, Österrike och Sverige. Vattenfall har ansvarat för det svenska marknadstestet.

– Uppkomsten av nya energitjänster förbättras om mätdata - historiska eller i realtid - görs tillgänglig till alla aktörer på elmarknaden på ett standardiserat sätt. Det kan leda till både helt nya aktörer på marknaden och innovativa tjänster vilket kommer att gynna slutkunderna, säger Fanny Lindberg, som varit Vattenfalls projektledare för marknadstest Flexiciency i Sverige.

Redan idag har nätägaren ett ansvar att, efter kundens medgivande, dela med sig av mätdata till elhandelsbolag eller energitjänsteföretag. Fast det finns ännu inte ett standardiserat sätt att interagera mellan olika aktörer, likaså behöver säkerhets- och integritetsfrågor säkerställas.

Kundorienterade tjänster

– Syftet med det svenska testet har varit att skapa nya kundorienterade tjänster med hjälp av automatisk leverans av kunders mätdata samt realtidsdata till valda tjänsteleverantörer. Det kan gälla förbrukningsdata och data om elkvalitén, men även produktionsdata för kunder som installerat solceller, säger Fredrik Carlsson, Portföljchef för Distribution på R&D.

Det svenska testet har bestått av IT-utveckling och utveckling av tjänster till privatkunder. Utifrån ett antal tillämpningsfall har tre olika tjänster skapats för att möta kundens behov av komfort, kontroll, trygghet och kunskap om sin energianvändning.

– Målet har varit att utveckla en app för privatkunder som ska bidra till en högre medvetenhet och förståelse för energianvändningen. Grundversionen av appen heter Energichecken Bas. Utifrån denna har två kompletterande tjänster utvecklats: Energichecken Värme och Energichecken Sol, säger Christina Svalstedt kundansvarig för marknadstest Flexiciency i Sverige.

Larm vid avvikelser

Tanken med en app är att kunderna enkelt ska kunna följa sin förbrukning av el och värme – eller med produktion av el från solceller. Kunderna ska kunna få råd om energiförbrukningen och ställa in larm när avvikelser från normalvärden uppstår. Under marknadstestet visade det sig bland annat att elförbrukningen gick ner med närmare tre procent när kunderna enkelt kunde se och påverka sin elförbrukning.

Energichecken Bas bygger på intelligent övervakning av elanvändningen baserad på automatisk mätaravläsning (AMR). Energichecken Värme möjliggör värmestyrning utifrån ett självlärande system för att spara el och pengar, medan Energichecken Sol ger möjlighet till intelligent övervakning av solcellers elproduktion, baserad på realtidsdata.

– Projektets resultat visar att det finns stora affärsvinster att göra om datadelningen inom energibranschen skulle underlättas. Från ett kundperspektiv visar resultatet att kunderna blev mer nöjda och minskade sin elanvändning under testet, summerar Fanny Lindberg.

Se även

Preems raffinaderi i Lysekil

Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']