Grafisk illustration av ett batteri

Halverad klimatpåverkan från elbilsbatterier

Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, visar en ny batteristudie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den största delen av koldioxidavtrycket i elbilar kommer från tillverkningen av batterierna och deras klimatpåverkan har varit föremål för en långvarig diskussion. 2017 fick en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet stor uppmärksamhet eftersom den pekade på att påverkan skulle vara relativt stor, upp emot 200 kg koldioxid per kilowattimmes kapacitet.

Nyligen publicerades dock en uppdaterad version av studien som visar på betydligt mindre påverkan på klimatet: utsläppen för batteritillverkningen ligger snararare på mellan 61 och 106 kg koldioxid per kilowattimme, beroende på om tillverkningen sker med fossilfri el eller inte.

Som referens har ett standardbatteri på Sveriges vanligaste elbil, Renault Zoe, en kapacitet på 52 kilowattimmar.

– Skillnaden i resultat beror på att i den första studien användes livscykelanalyser som beskrev batteriproduktion i ett tidigt skede. Nu är batterifabrikerna effektivare och det ser man på klimatavtrycket som bara blir bättre, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

Antalet elbilar ökar på vägarna och därmed batteriproduktionen. Vattenfall har investerat i Northvolts batterifabrik i Skellefteå, som ska bli Europas största.

I Sverige finns idag omkring 100 000 elbilar. För att ladda dessa bilar satsar bygger Vattenfall tillsammans med partners upp laddinfrastruktur inom laddnätverket InCharge.

– Det är verkligen tydligt att fossilfri el kan förbättra en lång rad olika produkters miljöpåverkan, säger Helle Herk-Hansen.

Läs rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet

Artikel i Ny Teknik

Power Circle

Se även

Solarkraftsparken Gasselternijveen, Nederländerna. Foto: Jorrit Lousberg

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Mobilt batterilager

Stort batterilager i Övik laddar elbilarna i sommar

Elbilarna blir allt fler i Sverige och antalet hemestrande svenskar förväntas öka. Därför har Öviks kommun med partners beslutat sig för att möta efterfrågan av elbilsladdning med hjälp av V...

Läs hela artikeln
Villor med solpaneler på taken

Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergi

Nästan sju av tio svenskar är intresserade av att installera solceller på taket. Varannan person vill dessutom göra det för att bli mer självförsörjande.

Läs hela artikeln