Nu är vägen utpekad mot en fossilfri uppvärmningssektor

– Vi har inte så gott om tid, framhöll Vattenfall Värme Sveriges vd Ulrika Jardfelt, i samband med att den svenska uppvärmningsbranschen presenterade sin plan för fossilfrihet 2030 för regeringen på onsdagen. 

Fossilfritt-Sverige-Ulrika-Jardfelt-th.jpg

På bilden: Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna, miljö- och klimatminister Isabella Lövin, näringsminister Ibrahim Baylan, och Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige. Foto: Regeringskansliet.

Den så kallade färdplanen för fossilfri konkurrenskraft, för, beskriver hur uppvärmningsbranschen kan bli helt fossilfri till 2030. Och genom att fånga in koldioxid vid förbränning av biobränsle kommer värmesektorn till och med att kunna bidra till att minska halten växthusgaser i atmosfären till 2045. Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, och ett viktigt steg är att Vattenfall Värme Sverige redan 2025 ska ha gjort slut med allt fossilt bränsle.

Vattenfall Värmes chef Ulrika Jardfelt var med när uppvärmningsbranschens färdplan lämnades över till miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Inslaget ingick i en heldagskonferens om näringslivets utmaningar framöver. Hon deltog senare också i en panel om just infångningen av koldioxid från utsläppen vid stora källor – ett område som kallas CCS (kort för carbon capture and storage).

I panelen deltog hon tillsammans med regeringens särskilda utredare om negativa utsläpp, Åsa-Britt Karlsson, Preems utvecklingsingenjör Sören Eriksson, samt Moderaternas klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz. Frågan i fokus var ifall vi i Sverige gör allt vi kan. Ulrika Jardfelt lyfte fram att stora värmeproduktionsanläggningar såsom Vattenfalls är utmärkta startpunkter för CCS-införanden som snabbt skulle kunna ge stor effekt på de totala koldioxidutsläppen. Men en viktig fråga hänger i luften: vem ska betala för den nyttan, och den producerade energi som går åt?

– Uppvärmningssektorn ska vara fossilfri 2030 så det kommer inte att finnas några fossila bränslen, utan de minskningar vi kan göra, och den koldioxiden som kan fångas in, blir minusutsläpp. Hur betalar man för det? Det är viktigt att det kommer som en del av utredningen eller strategin att man också resonerar kring det.

Ett investeringsstöd har diskuterats, men Ulrika Jardfelt uppmuntrade politiker att se först se ett sådant i sitt större sammanhang.

– Man ska inte ge investeringsstöd innan man vet att det också finns drivkrafter för att köra anläggningen.

Det var fyra branscher som presenterade sina färdplaner mot fossilfrihet på onsdagen, på Berns i Stockholm. Utöver uppvärmningsbranschen var det även sjöfarten, bergmaterialindustrin och digitaliseringskonsulterna (som inte släpper ut så mycket själva men hoppas kunna hjälpa sina kunder). Efter nio motsvarande planer förra året har nu alltså 13 sektorer beskrivit sina vägar framåt.

Mer om initiativet Fossilfritt Sverige finns att läsa på fossilfritt-sverige.se

Uppvärmningsbranschens färdplan, som presenterades på onsdagen, finns att läsa här (PDF)

Mer om Vattenfall Värme Sverige finns här

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Väddnätfjäril

Vattenfall deltar i initiativ för att skydda och stärka naturen på vetenskaplig grund

Vattenfall ser ett behov av att vetenskapligt förankrade metoder tas fram för att skydda och stärka naturen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från kampanjen Super-soothing-sounds: Vattenfall-ingenjör viskar lugnande i örat på en man i en säng

Vattenfall lyfter framsteg mot en fossilfri framtid genom unik Spotifylista

Det finns en brist på lättillgänglig och lösningsinriktad information om vad som görs för att uppnå en fossilfri framtid. Därför släpper Vattenfall den både rogivande och faktaspäckade spell...

Läs hela artikeln