Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020

”Elnäten har en nyckelroll i framtidens fossilfria samhälle”

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri industri- och transportsektor. Men vi kan inte göra det ensamt, utan behöver samarbeta med industrin och omgivande samhälle. Det budskapet för Vattenfall fram under den internationella konferensen Demo North Summit som hålls i Luleå 26-28 februari.

Annika_Viklund-(1).jpg

Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution, är en av huvudtalarna på konferensen, där Vattenfall också visar upp möjligheterna med mobila batterilager.

– I utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle är ökad elektrifiering en viktig faktor för att nå klimatmålen. Det här är en utveckling som påverkar hela energisystemet och som ställer stora krav på ett robust och modernt elnät. På Vattenfall Eldistribution är vi medvetna om vår otroligt viktiga roll. Men vi kan inte göra detta själva, utan avgörande är att vi har goda partnerskap med industrier inom olika branscher, säger hon.

Ett av Vattenfalls batterilager har lånats ut av Networks Solutions och kommer att visas upp på konferensen för att visa exempel hur tillfälliga förstärkningar och flexibla lösningar möjliggör snabbt uppkomna behov av ökad elnätskapacitet. Batterilagret kommer direkt från Trondheim och Ski Tour 2020 där Vattenfall varit Smart Energy Partner och använt batterilager som mobil laddlösning för att inte belasta elnätet i onödan. Rick Abrahamsson, ansvarig för stora datacenterkunder på Vattenfall Strategy & Business Development och Kajsa Roxbergh, Network Solutions, finns på plats för att berätta för delegaterna om fördelarna med batterilager.

Batterilager-Ski-Tour-2020-(002)-2.jpg

Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020. Nu visas batteriet upp i Luleå under Demo North Summit 26-28 feb.

Målet med Demo North är att samla olika industriledare för att presentera hur storskaliga lösningar kan lösa de globala energiutmaningar som vi alla står för. Det tar fortfarande lång tid för en teknologisk landvinning att kommersialiseras. Konferensen vill bidra till att korta den tiden, genom att sammankoppla viktiga beslutsfattare inom industrisektorn med de unika testmiljöer och det traditionella ingenjörskunnandet som finns i svenska Arktis.

– Den här regionens fördel är vår stora tillgång till förnybar energi. Vattenfalls verksamhet har en 100-årig historia i norra Sverige och vår verksamhet har utvecklats i nära samarbete med basindustrin med deras extremt höga krav på stabil leverans. Vi gör fortsatta betydande investeringar inom såväl distribution, vind och vattenkraft. Dessutom arbetar vi aktivt med att etablera nya industrier med hjälp av Node Pole, och vill självklart fortsätta vara lika betydelsefulla i framtiden, säger Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

Mer om konferensen

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Heijmans GreenBattery Amsterdam. Foto: Han Huiskamp
Foto: Han Huiskamp

Batterier gör byggarbetet enklare och mer hållbart för nederländska Heijmans

Nederländska byggföretaget Heijmans använder GreenBattery i stället för dieselgeneratorer i sitt arbete för att skapa en koldioxidfri byggmiljö.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']