Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala län. För att främja biologisk mångfald och minska klimatpåverkan ska olika aktiviteter genomföras med start nästa år.

I samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd har länsstyrelsen valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål via ”Färdplan för ett hållbart län”. Kopplat till färdplanen har regionala åtgärdsprogram tagits fram i samverkan med länets aktörer, och Forsmark har som ett led i detta valt att teckna hållbarhetslöfte om minskad klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk mångfald.

Nyligen undertecknade Johan Börjesson, vice vd på Forsmark, dokumentet.

– Hållbarhet är en betydelsefull del i vår strategiska riktning på Forsmark. Som viktig aktör och stor arbetsgivare i regionen är det angeläget för oss att bidra till regionens och samhällets hållbarhetsarbete.

Boplatser och föda för pollinerare

De aktiviteter Forsmark genomför handlar om att i Forsmarks närområde skapa platser med goda förutsättningar för bin och andra pollinerare, samt att främja en fossilfri arbetspendling och möteskultur.  Aktiviteterna grundar sig i Agenda 2030 och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom hållbarhetslöftena kan företag i Uppsala län direkt bidra till de globala hållbarhetsmålen. 

Det första steget för Forsmarks del blir att välja ut platser där insatser kan göra störst skillnad för pollinerare. Ett exempel på en sådan plats kan vara ruderatmark; öppna ytor utan någon större växtlighet, ofta grusgångar, schaktmassor eller liknande. På dessa utvalda platser ska det sedan kunna planteras växter och blommor som är gynnsamma för pollinerare.

– Vi har redan identifierat ett antal platser där man kan skapa ängar. Det handlar både om att utveckla platser där pollinerare kan bo, och att de kan ha något att leva av. Genom det här kan vi bidra till en ökning av den biologiska mångfalden i vårt närområde, säger Jonas Svensson som är chef på skyddsavdelningen där miljöansvarsfrågor ingår.

De andra aktiviteterna som Forsmark skrivit under på handlar om att främja en fossilfri arbetspendling och möteskultur. Forsmark vill minska personalens flygresor med 25 procent fram till 2025, vilket också knyter an till Vattenfalls miljöarbete.

– Flygresor för med sig utsläpp och där kan vi bidra med en minskning. När det handlar om klimatpåverkan är det redan så att vi inte släpper ut så mycket koldioxid från kärnkraften, och dessutom har vi arbetsbussar som ger anställda möjlighet att jobba och pendla samtidigt. Vi har även laddstolpar till elbilar ute vid verket. Vi undersöker nu möjligheten att även få stolpar som klarar av att snabbladda på 30 minuter, främst för långväga gäster som är på besök, säger Jonas Svensson.

Plattform skapas

Johan Börjesson säger att Forsmark arbetar mycket med hållbarhetsfrågor sedan tidigare genom långsiktig kompetensförsörjning, miljöinsatser och utsläppsminskningar.

– Men genom det här löftet så sätter vi det verkligen på kartan och skapar en plattform för att utvecklas och bli ett än mer hållbart företag. Som jag ser det handlar det om vilket företag Forsmark vill vara och ska vara. Här är vi med och skapar en hållbar framtid tillsammans med andra aktörer i regionen, säger Johan Börjesson. 

Arbetet med samtliga aktiviteter drar igång under 2021.

borjesson-svensson-ny2-externa-1920x1200.jpg

Vice vd Johan Börjesson, till vänster, signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. Till höger står Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmarks miljardsatsning får grönt ljus

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett klartecken för Forsmarks lösning som säkrar oberoende härdkylning, OBH.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Forsmark fyller 40 år

Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift. Forsmarks kärnkraftverk har producerat fossilfri el i 40 år och levererar i dag en sjättedel av den el som konsumeras i Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Se inspelat webbinarium om kärnkraftens miljöpåverkan

Det publika webbinarium om kärnkraftens miljö- och klimatpåverkan som Vattenfall höll den 28 oktober lockade många deltagare under livesändningen. Webbinariet...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']