Olidans kraftverk i Trollhättan

Grattis Olidan, 110 år!

25 mars 1910 invigdes Olidans kraftverk i Trollhättan, då landets största vattenkraftverk.

Olidestationen i Trollhättefallen började byggas redan innan Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildades 1909. Det första sprängskottet gick av i juni 1906, och kraftverket togs i reguljär drift i mars 1910. Det var då Sveriges största vattenkraftverk.

Video: Hur det startade för 110 år sedan 

Olidestationen byggdes med tilloppstuber ingjutna i bergtunnlar under markytan. Något som var ovanligt på den tiden. Det fanns flera skäl till detta, men en av anledningarna var att man inte ville inverka på de vackra omgivningarna och den speciella naturen. 

VF000167.jpg

Kraftverkets första fyra aggregat togs i drift 1910 och byggarbetet fortsatte fram till 1914 då ytterligare fyra aggregat kunde börja användas. På grund av den stigande efterfrågan på el och ökad kapacitet tack vare regleringen av Göta älv byggdes sedan ytterligare fem aggregat. 1921 hade Olidan totalt tretton turbiner, varav tio fortfarande är i bruk medan de övriga tre monterats isär för att få tillgång till reservdelar. Det är dock sällan som fler än tre av dem producerar el samtidigt. Varje turbin har en effekt på 10 MW. 

Läs mer om Olidans vattenkraftverk 

Läs mer om Vattenfalls historia och kulturarv 

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln