Hybrit pilotanläggning
Fotograf Åsa Bäcklin

HYBRIT: Viktigt val för pilotprojekt för lagring av vätgas

Projekt P3 i det fossilfria stålprojektet HYBRIT har tagit fram och testat olika alternativa stålkvalitéer för det planerade vätgaslagret vid pilotanläggningen i Luleå. Det handlar om att skapa ett underlag för val av stål för vätgaslagrets liner, det vill säga det skal som håller gasen inne i det trycksatta bergrummet. Testerna har gett viktiga resultat om hur kandidatmaterialen uppför sig.

HYBRIT är SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls satsning för att tillverka stål utan fossila koldioxidutsläpp. Genom att använda fossilfri vätgas istället för kol och koks blir restprodukten helt vanligt vatten istället för koldioxid. Som en del av HYBRIT planeras att uppföra och driva ett vätgaslager. Syftet är att testa tekniken i pilotskala för att säkerställa förutsättningarna för att lagra energi i form av trycksatt vätgas. Lagret byggs i närheten av den pilotanläggning för tillverkning av fossilfri järnsvamp som togs i drift i slutet av augusti i Luleå.

En viktig uppgift för projektet P3 har varit är att ta fram underlag för val av stål för vätgaslagrets liner, det vill säga skalet som håller vätgasen inne i det trycksatta bergrummet. I slutet av augusti slutfördes första fasen av provning, som har gett unika resultat om hur kandidatmaterialen uppför sig i vätgasmiljö under högt tryck. Testerna har varit utformade för att speciellt undersöka väteförsprödning och har utförts av laboratorier som har världsunika testanläggningar. Nu pågår utvärdering och analys av resultaten, som i första hand kommer att ligga till grund för val av material för stållinern i pilotanläggningen. Material- och svetsexperter från både SSAB och Vattenfall har samarbetat i projektet. Testmaterial har bland annat tillverkats av stål producerat av SSAB, och provbitar har framställts i verkstäderna vid kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals.

Hybrit Development AB har fått bygglov för att anlägga det planerade pilotvätgaslagret i Svartöberget på SSAB:s mark i Luleå. Pilotprojektet för vätgaslagring är tidsbegränsat, anläggningen byggs under 2021 och är sedan i drift för att testa lagring av vätgas under åren 2022 till 2024. Vätgaslagret kommer i första hand att ligga under mark, i berget. Bergrummet blir cirka 10 meter högt och cirka 5 meter i diameter och den övre nivån ligger cirka 30 meter under markytan. Vätgaslagret kommer att byggas med höga säkerhetskrav för att uppfylla alla gällande normer och regler.

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln
Drönare flyger över Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall pilotkund i ny videostreamingtjänst för drönare

Vattenfall har deltagit i ett pilotprojekt där Telia tillsammans med Ericsson ONE utvecklat en ny videostreamingtjänst för drönare.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']