Ringhals 1 gör sig redo för pension

Efter nästan 45 år i samhällets tjänst kommer R1 att lämna elnätet vid årsskiftet. En del av Sveriges industrihistoria går då i pension.

På nyårsafton, 31 december 2020, upphör elproduktionen vid R1. Då har kärnkraftverket levererat 220 terawattimmar el, vilket motsvarar hela Göteborgs elförbrukning under 44 år. Ringhals 1 byggdes av Asea atom mellan 1969 och 1975 och togs i kommersiell drift 1 januari 1976.

- Vi är oerhört stolta över den stabila leverans av fossilfri el som R1 har bidragit med sedan 1976, säger Björn Linde, Ringhals vd.

Björn Linde_www_dec2020.jpg

Ringhals 1 - navet på Ringhals

R1 är Ringhals enda kokvattenreaktor och har sedan starten varit navet för flera viktiga och gemensamma funktioner på Ringhals kärnkraftverk. Från R1 har man bland annat haft koll på väderprognoser, ansvarat för de yttre ställverken, avfallbyggnaden och fastighetsdriften.

Anläggningen har genomgått ett flertal moderniseringar, digitaliseringar och säkerhetshöjande åtgärder, i takt med att kraven i omvärlden har ökat. R1 har genom åren slagit flera produktionsrekord och höjt uteffekten med totalt 130 MW.

2015 beslutade Vattenfall att avveckla Ringhals 1 och 2 i förtid på grund av dålig lönsamhet, fem år tidigare än planerad drifttid. R2 stängdes av permanent 30 december 2019.

Avtal med Svenska kraftnät

Efter den sista revisionen, våren 2020, beslutade Vattenfall att senarelägga återstarten av R1 till hösten, på grund av låga elpriser. Beslutet kom att ändras av Svenska kraftnät som såg ett behov av att starta anläggningen redan under sommaren för att bidra till stabilisering av elnätet. Svenska kraftnät och Vattenfall tecknade ett avtal som ledde till att R1 startade vid midsommar.

- Avtalet med Svenska kraftnät betydde såklart väldigt mycket för R1, säger Sven-Anders Andersson, Ringhals produktionschef. Nu fick vi möjlighet att visa att kärnkraften behövs för att stabilisera elnätet och därmed avsluta närmare 45 års elproduktion med flaggan i topp.

snan_www.jpg

Vad händer nu?

R1 kopplas bort från elnätet vid midnatt på nyårsafton. Anläggningen kommer från 1 januari 2021 befinna sig i så kallad avställningsdrift, den fas i kärnkraftverkets livscykel när reaktorn töms på kärnbränsle och förbereds för nedmontering. Kärnbränslet förvaras under cirka ett år i bassänger för att svalna, innan transport sker till SKB:s mellanförvar Clab i Oskarshamn. Den storskaliga nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 inleds sedan 2023 och hela rivningsprocessen beräknas ta cirka 8–10 år.

Fakta: Ringhals löste ”silstoppsproblemet”

Ringhals 1 var en av de fem kokvattenreaktorer som ställdes av i samband med ”Silstopphändelsen” på Barsebäck 1992. En obefogad öppning av en säkerhetsventil gjorde så att ånga rev med sig isolering och orsakade igensättning av silar i reaktorns nödkylsystem. Händelsen visade att silkapaciteten vid en större händelse skulle vara otillräcklig och fem kokvattenreaktorer i Sverige ställdes av. Efter 170 dagar kunde Ringhals 1 starta igen. Lösningen på problemet togs fram av Ringhals och kom till stora delar även att användas av de övriga kärnkraftverken.

Gå till Ringhals

Se även

Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge vinner europeiskt anbud för installation av 22 000 laddningspunkter i Nederländerna

Den offentliga laddningsinfrastrukturen i Nederländerna får ett stort uppsving under de kommande åren. Det då Vattenfall InCharge kommer att installera inte mindre &au...

Läs hela artikeln