Takodlade vildblommor. Foto: Urbio
Foto: Urbio.

Vattenfall tipsar om hur den biologiska mångfalden kan ökas

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de egna erfarenheterna inom området för att  hjälpa naturen.

Toppfoto: Urbio.

Biologisk mångfald definieras som variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Naturen och dess ekosystem är fundamentala för människan. Ungefär 75 procent av jordens landmassor har på ett avsevärt sätt förändrats av människorna, något som utsätter ekosystemen för oerhörda påfrestningar samtidigt som allt mindre markytor blir tillgängliga för olika arter. En miljon av världens 7,8 miljoner växt- och djurarter anses hotade av utrotning om vi fortsätter på samma sätt som nu.

För att uppmärksamma problemen och understryka allvaret i situationen har FN utsett 2020 till ett superår för att rädda den biologiska mångfalden. Även EU kommer inom kort att lansera en omfattande strategi för den biologiska mångfalden.

helle_herk_hansen.jpg

Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

En positiv kraft för biologisk mångfald

– Vi har mer än 20 års erfarenhet av att kvantifiera påverkan på den biologiska mångfalden med hjälp av Vattenfalls så kallade biotopmetod, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall. Vi bedriver redan ett omfattande arbete för att stötta den biologiska mångfalden längs våra kraftledningar, vid vind- och solkraftparker och de älvar där våra vattenkraftverk är belägna. Vi är alltså mycket erfarna inom området, men känner också att det blir alltmer bråttom att göra fler insatser för att stoppa den snabba förlusten av arter och ekosystem. Vi menar att det fortfarande finns mycket att göra för att förbättra förutsättningarna för olika arter och deras habitat genom att vidta åtgärder för den biologiska mångfalden på alla platser där vi bedriver aktivitet. Vår nya lista med idéer för att förbättra den biologiska mångfalden är ett steg i rätt riktning. Med hjälp av konsultföretaget Ecogain har vi tagit fram bra exempel på åtgärder för att främja den biologiska mångfalden som kan fungera både som inspiration internt och för andra företag, men även för de som har en trädgård, takodling eller till och med bara några blomlådor på balkongen.

stream2.jpg

Här kan du läsa hela idélistan (PDF). Foto: Susan Enetjärn, Ecogain.

Visste du att en ek växer i 200 år, är fullvuxen i 200 år och dör i 200 år? Och att den efter 200 år börjar bli ett hem för många olika insekter, fåglar, lavar, svampar och andra arter?

– Vårt mål är att genomföra fem pilotprojekt för att förbättra den biologiska mångfalden det kommande året, och 2025 ska alla våra kontor ha någon form av insats för biologisk mångfald att visa upp. Den här listan ger inspiration till hur vi kan nå våra mål om biologisk mångfald, de mål som ingår i vår plan för klimatsmartare kontor och strategin för att minska vårt klimatfotavtryck, säger Helge Rugor, Vice President för Real Estate & Facility Management.

Helle Herk-Hansen tillägger:  

– Vi vill locka fram ännu fler idéer genom att publicera vår egen lista. Ju fler som inspireras desto bättre. Vi har tittat både på självklara och mindre givna initiativ, och oavsett vilken insats man gör är det viktigt att man anpassar den efter närområdet.

Listan innehåller råd om principerna för att gynna den biologiska mångfalden, till exempel uppmaningar om att satsa på inhemska växter, undvika invasiva arter, utnyttja lokala vattendrag, välja blommande och fruktbärande träd och buskar, minimera hårda ytor och rikta utomhusbelysning nedåt för att inte lysa upp träd där fåglar, fladdermöss och insekter slår sig ned för att vila. Men här finns också konkreta råd om hur man bygger upp habitat som exempelvis ängar, dammar, bäckar, öppna sandytor, hagmarker, gemensamma trädgårdar, gröna väggar och takodlingar.

Kunskapsinsamling och samarbete är lösningen

Listan beskriver småskaliga och lokala åtgärder för att främja den biologiska mångfalden och kan ses som ett komplement till andra, mer storskaliga initiativ som pågår inom Vattenfall.

Bland Vattenfalls aktiviteter finns naturligtvis mer omfattande sådana, till exempel att använda bubbelridåer för att skydda havslevande däggdjur när vi pålar ned fundament i havsbotten för våra havsbaserade vindkraftsparker, bygga fisktrappor i älvarna så att fisken kan passera kraftverkens vattenmagasin, utplantering av fiskyngel i älvar och att genomföra fågelstudier i samband med byggandet av vindkraftparker för att se till att fåglar och vindkraft kan samexistera på ett tillfredsställande sätt.

R&D-avdelningen har byggt en stor testanläggning för att studera fiskarnas rörelsemönster i närheten av vattenkraftverk och flera nya projekt pågår där artificiell intelligens används, till exempel ansiktsigenkänning för vandrande fiskar.

bubble-curtain (1).jpg

Bubbelridå vid den havsbaserade vindkraftsparken DanTysk. Foto: Jan Vinther.

Biologisk mångfald är ett mycket viktigt forskningsområde, och samarbeten med externa intressenter som exempelvis universitet och myndigheter etableras så snart det är möjligt. Det är av största vikt att de lösningar man tar fram får bred acceptans och även gynnar fler än de direkt inblandade.

Visste du att World Economic Forum 2019 utsåg förlusten av biologisk mångfald och de kollapsande ekosystemen till en av de största farorna i världen?

Egna naturupplevelser

För att rädda den biologiska mångfalden måste vi hela tiden lära oss mer om hur naturen fungerar och dess betydelse för samhället. En viktig metod för detta är att se till att människor själva får uppleva naturen så att de verkligen kan uppskatta allt den har att erbjuda.

Helle Herk-Hansen förklarar: ”I Sverige har Vattenfall till exempel frivilligt upprättat skyddsområden på mark som vi äger och där det finns rödlistade arter som är karaktäristiska för den svenska naturen. På dessa platser har vi gjort inventeringar tillsammans med lokala myndigheter och frivilligorganisationer och tagit fram planer för skötsel av skyddsområdena. Ett av dessa områden ligger i Älvkarleby, bredvid vår forsknings- och utvecklingsanläggning. Skyddsområdet öppnades för två år sedan, och här finns flera fascinerande och ganska ovanliga växter, till exempel sällsynta orkidéer. Här gör vi stora insatser för att informera besökarna om hur värdefullt området är för den biologiska mångfalden. Vi har satt upp informationsskyltar i båda ändar av den stig som löper genom området, och besökarna får också vägledning av de illustrerade skyltar som satts upp på de platser där de mest intressanta växterna finns att se.” 

biodiversity.jpg

Illustrerade skyltar hjälper besökarna vid Älvkarlebys skyddsområde att njuta av sin naturupplevelse i fulla drag. Foto: Vattenfall och Bengt Hemström.

I Tyskland har Vattenfall skapat en miljöstiftelse som bland annat har hjälpt till att återetablera en mindre flod och plantera träd som gynnar vissa arter. Ansökningar kommer in från allmänheten, och stiftelsen hjälper till med finansieringen. I Berlin har Vattenfall också två stadsträdgårdar på mark som tillhör företaget. Där kan lokalborna odla grönsaker eller blommor som de sedan kostnadsfritt kan ta med sig hem.

neue-grunstrabe-1920.jpg

Vattenfalls stadsträdgård på Neue Grünstrasse i Berlin. Foto: Vattenfall. 

Tillsammans kan vi öka den biologiska mångfalden

Helle Herk-Hansen hoppas att många kollegor, andra företag och privatpersoner kan hitta inspiration till egna insatser för den biologiska mångfalden och rädda några av de arter som vi annars kanske mister inom kort.

– Genom att publicera vår lista över idéer och information om vårt arbete för den biologiska mångfalden hoppas vi kunna bidra till en förbättrad biologisk mångfald, och vi ser gärna att läsare för dem vidare till andra, avslutar Helle Herk-Hansen.

Läs mer om vårt arbete för biologisk mångfald

Se även

Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Symbol för EcoVadis Platinum

Vattenfalls hållbarhetsarbete får högsta betyg, platina

Vattenfalls hållbarhetsarbete håller högsta klass visar en ranking från EcoVadis, en ledande aktör inom hållbarhetsutvärdering.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen "Kids' worries"

Vattenfalls kampanj vann finaste reklampriset

Barns oro var temat i Vattenfalls internationella reklamkampanj 2019. Nu ha kampanjen vunnit den svenska reklambranschens mest prestigefulla utmärkelse 100 Wattaren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']