2020 – ett år med flera milstolpar

Under 2020 producerade Forsmark fossilfri el som räcker till Storstockholm tre gånger om. Året innehöll också flera milstolpar samt långa revisionsperioder som ger förutsättningar för fortsatt säker och stabil drift.

Forsmarks kärnkraftverk är Sveriges största elproducent och levererade i fjol 22,7 TWh till det svenska elnätet. Forsmark 1 producerade 6,4 TWh, Forsmark 2, 7,5 TWh och Sveriges yngsta reaktor Forsmark 3, 8,8 TWh.  Sammanlagt täcker det en sjättedel av landets elbehov, med klimatutsläpp som är helt jämförbara med vattenkraft och vindkraft sett till hela livscykeln.

– Vår kärnkraft står för en stabilitet på elnätet och vi levererar året runt, dygnet runt. Jag känner en stolthet över alla medarbetare som gör detta möjligt, säger Forsmarks vd Björn Linde.

På flera sätt var 2020 ett historiskt år för Forsmark. Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift, vilket betyder att det i fjol var 40-årsjubileum för kärnkraftverket. Någon månad tidigare – i början av oktober – passerade Forsmark 3 över 300 TWh. Därmed blev Forsmark 3 den nionde kokvattenreaktorn i världen som nått över denna gräns. Under fjolåret togs också den senaste säkerhetshöjningen i drift på Forsmark, oberoende härdkylning som möjliggör långtidsdrift långt in på 2040-talet eller ännu längre. Nära 2 miljarder kronor har investerats i oberoende härdkylning.

Björn Linde_www_dec2020.jpg

Björn Linde, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB.

– Genom att sätta säkerheten främst och vårda våra anläggningar har vi nått väldigt fina resultat. Kärnkraften är viktig flera decennier framåt och vi kommer att behöva rekrytera för att fylla på efter de medarbetare som går i pension, så det är ingen överdrift att säga att Forsmark har framtiden för sig, säger Björn Linde.

År 2020 var också ett år med ovanligt långa revisionsperioder under sommarhalvåret. Sammanlagt var de tre reaktorerna avställda för bränslebyte samt underhålls- och moderniseringsarbete cirka 120 dygn. Man kan jämföra en revision med en årlig bilservice, fast givetvis är det en helt annan omfattning på ett kärnkraftverk med många personer och olika professioner inblandade.

– Det är med våra revisioner som vi säkerställer fortsatt säker och stabil drift. Genom de åtgärder som genomförs står vi väl rustade för att leverera el när det behövs som mest, inte minst nu på vintern, säger Björn Linde.

Se även

Forsmark söker processoperatörer

Kan du tänka dig att bli processoperatör? Yrket öppnar dörren för en spännande karriärväg inom driften på Forsmarks kärnkraftverk. Via l&au...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Forsmarks miljardsatsning får grönt ljus

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett klartecken för Forsmarks lösning som säkrar oberoende härdkylning, OBH. Nära 2 miljarder kronor har investerats.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Forsmark fyller 40 år

Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift. Forsmarks kärnkraftverk har producerat fossilfri el i 40 år och levererar i dag en sjättedel av den el som konsumera...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']