Bränslebyte

Besked om bränsleförvar brådskar

Ringhals AB har informerat elmarknaden att Ringhals 3 och 4 riskerar att inte kunna återstarta efter respektive revision 2025, om regeringen inte tar beslut om slutförvarsansökan och utökning av mellanlagret i sommar.

Kärnkraftverken skickar löpande använt kärnbränsle till mellanlagret Clab i Oskarshamn. År 2023 nås tillståndstaket för Clab, vilket innebär att kärnkraftverken inte kan skicka mer bränsle dit. En utökning av lagringskapaciteten är en del av den ansökan om slutförvarssystem som ligger på regeringens bord.

– Ringhals AB har en skyldighet att informera marknaden om risker för otillgänglighet, vilket vi gjorde onsdagen 5 maj. Det svenska slutförvarssystemet bygger på att vi skickar använt bränsle till mellanlagret så snart det är möjligt, säger Ringhals vd Björn Linde.

Lagringskapaciteten i bassängerna på Ringhals är begränsad. Efter ett regeringsbeslut fortsätter tillståndsprövningen i mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De ska fastställa villkor och godkänna säkerhetsredovisningar. Processen beräknas ta drygt två år.

Situationen gäller Vattenfalls samtliga reaktorer. Om inte beslut att utöka mellanförvaret tas finns en risk att Forsmark 2 inte kan starta efter bränslebyte 2024, att Forsmark 3, Ringhals 3 & 4 inte kan starta efter bränslebyte 2025, och att Forsmark 1 inte kan starta efter bränslebyte 2028.

Fakta om SKB:s ansökan

SKB är enligt lag skyldiga att ta fram en helhetslösning för kärnavfallet, som omfattar både slutförvar och mellanlagring. Bolagets ansökan lämnades in 2011 och omfattar en helhetslösning med ett slutförvar i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och utökad kapacitet i mellanlagret Clab i Oskarshamn. Oskarshamns kommun har veto i frågan och de har varit tydliga med att de inte kommer att godkänna utökad inlagring i Clab, utan att det också finns ett beslut om slutförvaret.

Ärendet har granskats och prövats och det finns inga hinder för ett regeringsbeslut om helheten.  Efter ett regeringsbeslut går ärendet tillbaka till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för fortsatt hantering, en process som beräknas ta cirka 2,5 år.

Se även

Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln
Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Läs hela artikeln
Fiskeprofilen Sven O. Hallmans unika samling. Foto: Craaford Auktioner
Foto: Craaford Auktioner

En gentleman och flugfiskares unika samling går under klubban

Vattenfall auktionerar nu ut fiskeprofilen Sven O. Hallmans unika samling fiskeredskap. Behållningen kommer att skänkas till fiskefrämjande ändamål. Allt i enlighet med Hallmans gåvobrev i s...

Läs hela artikeln