Bränslebyte

Besked om bränsleförvar brådskar

Ringhals AB har informerat elmarknaden att Ringhals 3 och 4 riskerar att inte kunna återstarta efter respektive revision 2025, om regeringen inte tar beslut om slutförvarsansökan och utökning av mellanlagret i sommar.

Kärnkraftverken skickar löpande använt kärnbränsle till mellanlagret Clab i Oskarshamn. År 2023 nås tillståndstaket för Clab, vilket innebär att kärnkraftverken inte kan skicka mer bränsle dit. En utökning av lagringskapaciteten är en del av den ansökan om slutförvarssystem som ligger på regeringens bord.

– Ringhals AB har en skyldighet att informera marknaden om risker för otillgänglighet, vilket vi gjorde onsdagen 5 maj. Det svenska slutförvarssystemet bygger på att vi skickar använt bränsle till mellanlagret så snart det är möjligt, säger Ringhals vd Björn Linde.

Lagringskapaciteten i bassängerna på Ringhals är begränsad. Efter ett regeringsbeslut fortsätter tillståndsprövningen i mark- och miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De ska fastställa villkor och godkänna säkerhetsredovisningar. Processen beräknas ta drygt två år.

Situationen gäller Vattenfalls samtliga reaktorer. Om inte beslut att utöka mellanförvaret tas finns en risk att Forsmark 2 inte kan starta efter bränslebyte 2024, att Forsmark 3, Ringhals 3 & 4 inte kan starta efter bränslebyte 2025, och att Forsmark 1 inte kan starta efter bränslebyte 2028.

Fakta om SKB:s ansökan

SKB är enligt lag skyldiga att ta fram en helhetslösning för kärnavfallet, som omfattar både slutförvar och mellanlagring. Bolagets ansökan lämnades in 2011 och omfattar en helhetslösning med ett slutförvar i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och utökad kapacitet i mellanlagret Clab i Oskarshamn. Oskarshamns kommun har veto i frågan och de har varit tydliga med att de inte kommer att godkänna utökad inlagring i Clab, utan att det också finns ett beslut om slutförvaret.

Ärendet har granskats och prövats och det finns inga hinder för ett regeringsbeslut om helheten.  Efter ett regeringsbeslut går ärendet tillbaka till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för fortsatt hantering, en process som beräknas ta cirka 2,5 år.

Se även

Fritidshus med solpaneler på taket

Elpriser och klimatoro pekar på investeringsboom: Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på landet.

Läs hela artikeln
Mood-området i Stockholm. Foto: AMF Fastigheter

Vattenfall i samarbete med AMF Fastigheter: Första fastighetsbolaget att säkra sin fossilfria el med timmatchning

Vattenfall och AMF Fastigheter har inlett ett samarbete för att testa den digitala lösningen 24/7-matchning i ett pilotprojekt.

Läs hela artikeln
Två havsbaserade vindkraftverk i Vattenfalls vindkraftspark DanTysk

Vattenfall investerar i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborg

Vattenfall köper majoritetsandelen i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborgs kust av vindkraftsbolaget Zephyr.

Läs hela artikeln