Koldioxidfri asfaltsläggning

Koldioxidfri asfalt kan minska utsläpp med en procent

Nu lanseras en världsunik ny teknik som gör att asfalt kan bli fossilfri och minska Sveriges koldioxidutsläpp med en procent. Tekniken demonstrerades för en tid sen utanför Norrköping där Vattenfalls ”Power-as-a-Service”-lösning med det mobila energilagret som Northvolt tillverkar spelade en viktig roll.

Omställningen till eldrivna fordon utan fossila utsläpp pågår för fullt. Fast asfalten som de alltmer klimatsmarta fordonen kör på medför fortfarande stora koldioxidutsläpp. Idag värms asfalt med fossila bränslen och asfaltshanteringen står för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

– Det pågår en snabb omställning både till eldrivna fordon och elektrifiering av industrier för att utveckla fossilfritt stål och klimatneutral betong. Nu har vi utvecklat en teknik även för koldioxidfri asfalt som kan göra ett betydande bidrag till att minska klimatpåverkan från vägtrafiken, säger Christoffer Eek, affärsutvecklare vid Combitech.

Vattenfalls mobila batterilager är en förutsättning för lösningen där asfalt värms med fossilfri mikrovågsteknik. Tjänsten kallas Power as a service.

Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) har utvecklat en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Istället för att värma upp asfaltsmassan i samband med vägbyggen med till exempel gasol, värms massan i en behållare som försetts med 12 mikrovågshuvuden, kallade magnetroner. Varje magnetron, av samma slag som även sitter i vanliga mikrovågsugnar, har en effekt på 1000 watt och sammantaget blir effekten därmed 12 kilowatt.

Batterilösning avgörande

– För att göra tekniken användbar vid vägbyggen där elanslutning saknas är det mobila energilagret som Vattenfall och Northvolt utvecklat avgörande. Vattenfalls ”Power-as-a-Service”-lösning gör att entreprenörer och vägbyggare inte behöver köpa in egen mobil elförsörjning, utan kan hyra in mobila, modulära och kraftfulla batterilager vid behov, säger Anders Skarin, affärsutvecklare vid Vattenfall Network Solutions.

Intresset för tekniken är stort. Projektet stöttas av bland annat Vinnova och Trafikverket som vill se hur tekniken kan införas i den löpande vägbyggnaden och väghållningen. Inledningsvis kommer aktörerna i projektet att fokusera på gjutasfalt och lagningsmassor till så kallade potthål.

– Detta är ytterligare ett exempel på ett användningsområde där Northvolt-batteriet och Vattenfalls ”Power-as-a-Service”-lösning kan möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Istället för att som idag värma asfalten för vägbeläggning med fossila bränslen som gasol eller diesel kan den nya eldrivna mikrovågstekniken framöver kraftigt minska koldioxidutsläppen, säger Pontus Karlsson, utvecklingsingenjör på Vattenfall.

Eldriven lastbil

Scania deltog vid demonstrationen med en eldriven lastbil för att visa hur hela logistikkedjan kan vara fossil och utsläppsfri. Det mobila energilagret kan på så sätt fraktas utan utsläpp mellan olika vägbyggen.

Parter i projektet SMMART är LKAB, Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI. Projektbudgeten är omkring 20 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 50 procent. Projektets arbete bidrar till de globala målen i Agenda 2030 inom bland annat ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, ”Hälsa och välbefinnande” samt ”Hållbar Konsumtion och Produktion”. 

Power-as-a-Service är en energilösning som innebär att Vattenfall tar full ekonomiskt och funktionellt ansvar för kraftanläggningen hos kunden. Det inkluderar bland annat investering, ägande, projektledning, elsäkerhetsansvar samt drift- och underhållsansvar för elkraftanläggningen.

Läs mer på LKABs hemsida

Se även

Container med datacenter

Vattenfall startar pilotprojekt för hållbart datacenter vid värmeverket i Jordbro

Vattenfall och dataföretaget Cloud&Heat Technologies har inlett ett partnerskap med ett gemensamt pilotprojekt för att leverera fossilfri, kraftfull datorkapacitet.

Läs hela artikeln
Vindkraftverkspylon under konstruktion

Vattenfall ska halvera leverantörskedjans utsläpp

Vattenfall ökar fokus på leverantörskedjans påverkan och nu ska utsläppen från varor och tjänster halveras fram till 2030. Detta är en av flera åtgärder som ska vidtas för att skärpa klimata...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Högtemperaturvärmepump. Foto: JLOUSBERG

Vattenfall lanserar ny värmepump som kan ersätta gaspannor på kontinenten

Vattenfall har utvecklat en högtemperaturvärmepump som ska göra det enkelt för husägare i Nederländerna och andra länder på kontinenten att byta ut sina gamla värmepannor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']