Solarkraftsparken Gasselternijveen, Nederländerna. Foto: Jorrit Lousberg

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

Förnybar energi i stor skala krävs för att det ska bli möjligt att uppfylla klimatmålen. Det fordrar utrymme, både till lands och till sjöss. I Nederländerna råder tveksamhet kring att bygga solpaneler på bördig jordbruksmark. Symbizon-projektet innebär att Vattenfall i samarbete med flera andra parter undersöker möjligheterna att kombinera en solkraftspark med remsodling för att därmed inhämta nya kunskaper om effektiv markanvändning. Projektet genomförs med energisektorinriktad finansiering från det nederländska ekonomidepartementet.

Det så kallade Symbizon-projektet vill visa att en smart kombination av solpaneler och remsodling bevarar odlingsmark och förbättrar dess ekologiska egenskaper samtidigt som det utgör ett utmärkt business case för både Vattenfall och jordbrukaren.

Paneler och odlingsremsor avlöser varandra

– Parken består av rader med solpaneler varvade med odlingsremsor för olika grödor som odlas ekologiskt. Det innebär att mycket färre solpaneler än vanligt installeras per hektar, säger Annemarie Schouten, chef för Solar Development i Nederländerna. Vi använder dubbelsidiga solpaneler för att ljustillgången ska bli tillräcklig. De fångar upp ljus som reflekteras från jord, grödor och intilliggande rader och utnyttjar det för att producera solenergi. Dessutom roteras panelerna så att de följer solen och maximerar produktionen. Parken väntas få en kapacitet på 0,7 MWp.

Solspårning

Under projektets fyra år ska en algoritm för solspårning tas fram av innovationsorganisationen TNO. Syftet är att följa upp jordbruks- och energiproduktionen och undersöka effekterna av odlingsremsor, väderprognoser, energipris och markförhållanden och om möjligt optimeras algoritmerna i samarbete med Vattenfall och högskolan Aeres Hogeschool. Dessutom övervakas solspårningssystemets inverkan på skörd, sjukdomar och användbarhet för jordbrukaren av Aeres Hogeschool, ERF, Nederländernas största ekologiska jordbruk, och Hemus, en stiftelse som arbetar för en övergång till ett jordbruk som tar större hänsyn till naturen. Parterna har redan omfattande erfarenhet av remsodling.

Viktig milstolpe

– Tillståndet är en viktig milstolpe för projektet, säger Annemarie Schouten. Nu när det står klart att parken faktiskt kan förverkligas är det upp till Vattenfall att avgöra om solparken byggs. Beslut väntas komma mot slutet av året, och om det blir jakande inleds byggnationen i början av 2022.

Se även

Mobilt batterilager

Stort batterilager i Övik laddar elbilarna i sommar

Elbilarna blir allt fler i Sverige och antalet hemestrande svenskar förväntas öka. Därför har Öviks kommun med partners beslutat sig för att möta efterfrågan av elbilsladdning med hjälp av V...

Läs hela artikeln
Villor med solpaneler på taken

Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergi

Nästan sju av tio svenskar är intresserade av att installera solceller på taket. Varannan person vill dessutom göra det för att bli mer självförsörjande.

Läs hela artikeln
Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']