Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna. Detta är ett strategiskt beslut som innebär att Vattenfall koncentrerar sin konventionella verksamhet till gaseldade kraftverk som är av särskilt värde för värmeförsörjningen. Intäkterna från en eventuell försäljning av Magnum kan dessutom gå till att investera i förnybar energiproduktion som exempelvis havsbaserad vindkraft.

Magnum-kraftverket var ursprungligen konstruerat för kolförgasning, men när det väl byggdes blev det ett gaseldat kraftverk med tre ång- och gasturbiner, och det är fullt möjligt att i framtiden köra verket med koldioxidfria bränslen som exempelvis vätgas.

– Magnum är ett lönsamt och tekniskt avancerat gaseldat kraftverk som spelar en viktig roll för leveranssäkerheten i Nederländerna. Kärnan i vår värmeverksamhet är dock fjärrvärmen, och där inriktar vi oss på att minska koldioxidutsläppen från värmeförsörjningen till våra kunder. Det är därför vi nu undersöker om vi kan hitta en köpare till vårt välfungerande kraftverk, säger Alexander van Ofwegen, chef för Vattenfalls nederländska värmeverksamhet.

Magnum-kraftverket är långsiktigt lönsamt

Magnum-kraftverket är redan nu fullt möjligt att använda med vätgas. Det skulle till exempel räcka med en relativt enkel förändring av brännarna för att möjliggöra sameldning med vätgas eller för att helt byta ut naturgasen mot vätgas. En genomförbarhetsstudie har utförts. Kraftverket förväntas behövas i minst 20 år till. Det råder därför ingen osäkerhet vad gäller den fortsatta verksamheten och anställningssituationen.

Se även

Hybrit pilotanläggning
Fotograf Åsa Bäcklin

HYBRIT: Nu börjar bygget av vätgaslagret i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bygger ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Kraftvärmeverket i Marzahn

Vattenfall inviger nytt kraftvärmeverk och halverar koldioxidutsläppen i Berlin

Vattenfall har idag invigt ett nytt kraftvärmeverk i stadsdelen Marzahn i östra Berlin.

Läs hela artikeln
En Radio Fossil Freedom-laddstolpe. Fotograf Pontus Hammarström.

Radio Fossil Freedom: Lyssna på framtidens radio när du laddar bilen.

När samhället ställer om till mer eldrivna bilar och minskade utsläpp genom att använda fossilfri el inom industrin kommer mycket att förändras.

Läs hela artikeln