Tömning av ål för transport

Eels on wheels: Vattenfall planerar att transportera 12 000 ålar i år

Vattenfall fortsätter arbetet med att släppa ut ål nedströms vattenkraftstationen i Lilla Edet. Målet för samarbetet inom Krafttag ål är i år att transportera 12 000 ålar med tankbil från Vänern förbi vattenkraftstationerna i Göta älv.

Ålen är en rödlistad art och det europeiska beståndet befinner sig i allvarlig kris men idag vet ingen med säkerhet exakt varför. Bland de tänkbara orsakerna till minskningen finns allt för hårt fiske, vandringshinder i exempelvis vattenkraftstationer eller bevattningsdammar, färre naturliga habitat, förändrade havsströmmar liksom sjukdomar.

– Forskningen visar att utsättningen som myndigheten HaV gör i Vänern och de transporter vi genomför förbi kraftstationerna i älven ner till havet hjälper till att stötta beståndet av ål. Det viktiga är att rädda ålen där den finns idag, säger Erik Sparrevik, miljöspecialist på Vattenfall och ordförande i Krafttag ål.

Utsättningen av ålyngel av myndigheten HaV håller upp beståndet i Vänern. Det ser man genom att fångsterna är ungefär lika stora år från år. Vattenfall transporterar uppemot 90 procent av den fångade ålen i Vänern tillbaka till havet.

Erik-Sparrevik-släpper-ut-ål_foto-Magnus-Kryssare.jpg

Ålen fångas i Vänern när den är 15 till 20 år gammal och får lift med specialbyggd tankbil. Nedströms Lilla Edets kraftverk släpps den ut och kan ta sig ut till lekplatserna i Sargassohavet.

– Genom Krafttag ål har Vattenfall frivilligt varit med och prioriterat transport av drygt 150 000 ålar sedan 2011 och 2020 sattes omkring 200 000 ålyngel ut i Västerhavet, säger Erik Sparrevik.

Varför har Vattenfall och andra energiföretag fått kritik för att det byggs för få fisktrappor och omlöp vid vattenkraftstationer?

– Det gäller att göra rätt insats på rätt plats. Vi har idag inte kunskap om hur vi kan bygga exempelvis avledningsanordningar vid de stora vattenkraftsstationerna. Hittills har det visat sig i tester att det inte fungerar tillräckligt bra och att bygga överallt skulle bli orimligt dyrt samtidigt som att det inte skulle ge önskat resultat. Vi anser också att vi inte ska bygga fiskvägar både uppströms och nedströms för ål där den funnits historiskt men inte finns idag. På vissa platser är det rimligt men på andra kan andra insatser fungera bättre och dessutom vara mer kostnadseffektiva, säger Erik Sparrevik.

Men varför fungerar det inte i stora vattenkraftsystem?

– I Vargöns kraftstation exempelvis passerar 700 kubikmeter vatten per sekund och det finns idag inga gallerlösningar som visats sig fungera för att avleda ålen. Dessutom kan det bli isbildningen vintertid vilket kan skada själva vattenkraftstationerna och stoppa produktionen. Vi följer också vad som pågår internationellt i till exempel Kanada för att hitta alternativ till gallerlösningar i stora kraftverk.  Vattenkraften utgör ryggraden i dagens och i den framtida svenska elproduktionen och den måste värnas för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Erik Sparrevik.

Fakta:

  • Vattenfall hjälper blankålen med utvandringen förbi vattenkraftstationerna Vargön, Trollhättan och Lilla Edet.
  • Transporterna hjälper till att bevara beståndet genom att ålen undviker att fastna i stationerna.
  • Vattenfall genomför kompensationsutsättningar av ålyngel enligt vattendomar, har ålyngeluppsamling för upptransport, förbi  kraftverk, samt har fiskvägar som fungerar för nedströmsvandring av ål.
  • Vattenfall deltar i det frivilliga programmet Krafttag ål som genomför åtgärder och tar fram ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen.
  • Ålen har fiskats i Vänern med hjälp av lokala fiskare. SLU (2021) bedömde att utsättningarna av ålyngel har betydelse för återhämtningen av beståndet på västkusten.

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

”Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen"

”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljö...

Läs hela artikeln

Vattenfall kartlägger påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan

Vattenfall är en föregångare när det gäller att mäta företagets totala påverkan på biologisk mångfald. Verktyget Global Biodiversity Score har använts för att göra en heltäckande analys av h...

Läs hela artikeln
Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfalls Annika Ramsköld på plats vid COP 27

Nu startar COP 27, FN:s klimatkonferens. Vattenfall representeras av hållbarhetschefen Annika Ramsköld på plats för att delta i flera högnivåmöten.

Läs hela artikeln