Tömning av ål för transport

Eels on wheels: Vattenfall planerar att transportera 12 000 ålar i år

Vattenfall fortsätter arbetet med att släppa ut ål nedströms vattenkraftstationen i Lilla Edet. Målet för samarbetet inom Krafttag ål är i år att transportera 12 000 ålar med tankbil från Vänern förbi vattenkraftstationerna i Göta älv.

Ålen är en rödlistad art och det europeiska beståndet befinner sig i allvarlig kris men idag vet ingen med säkerhet exakt varför. Bland de tänkbara orsakerna till minskningen finns allt för hårt fiske, vandringshinder i exempelvis vattenkraftstationer eller bevattningsdammar, färre naturliga habitat, förändrade havsströmmar liksom sjukdomar.

– Forskningen visar att utsättningen som myndigheten HaV gör i Vänern och de transporter vi genomför förbi kraftstationerna i älven ner till havet hjälper till att stötta beståndet av ål. Det viktiga är att rädda ålen där den finns idag, säger Erik Sparrevik, miljöspecialist på Vattenfall och ordförande i Krafttag ål.

Utsättningen av ålyngel av myndigheten HaV håller upp beståndet i Vänern. Det ser man genom att fångsterna är ungefär lika stora år från år. Vattenfall transporterar uppemot 90 procent av den fångade ålen i Vänern tillbaka till havet.

Erik-Sparrevik-släpper-ut-ål_foto-Magnus-Kryssare.jpg

Ålen fångas i Vänern när den är 15 till 20 år gammal och får lift med specialbyggd tankbil. Nedströms Lilla Edets kraftverk släpps den ut och kan ta sig ut till lekplatserna i Sargassohavet.

– Genom Krafttag ål har Vattenfall frivilligt varit med och prioriterat transport av drygt 150 000 ålar sedan 2011 och 2020 sattes omkring 200 000 ålyngel ut i Västerhavet, säger Erik Sparrevik.

Varför har Vattenfall och andra energiföretag fått kritik för att det byggs för få fisktrappor och omlöp vid vattenkraftstationer?

– Det gäller att göra rätt insats på rätt plats. Vi har idag inte kunskap om hur vi kan bygga exempelvis avledningsanordningar vid de stora vattenkraftsstationerna. Hittills har det visat sig i tester att det inte fungerar tillräckligt bra och att bygga överallt skulle bli orimligt dyrt samtidigt som att det inte skulle ge önskat resultat. Vi anser också att vi inte ska bygga fiskvägar både uppströms och nedströms för ål där den funnits historiskt men inte finns idag. På vissa platser är det rimligt men på andra kan andra insatser fungera bättre och dessutom vara mer kostnadseffektiva, säger Erik Sparrevik.

Men varför fungerar det inte i stora vattenkraftsystem?

– I Vargöns kraftstation exempelvis passerar 700 kubikmeter vatten per sekund och det finns idag inga gallerlösningar som visats sig fungera för att avleda ålen. Dessutom kan det bli isbildningen vintertid vilket kan skada själva vattenkraftstationerna och stoppa produktionen. Vi följer också vad som pågår internationellt i till exempel Kanada för att hitta alternativ till gallerlösningar i stora kraftverk.  Vattenkraften utgör ryggraden i dagens och i den framtida svenska elproduktionen och den måste värnas för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Erik Sparrevik.

Fakta:

  • Vattenfall hjälper blankålen med utvandringen förbi vattenkraftstationerna Vargön, Trollhättan och Lilla Edet.
  • Transporterna hjälper till att bevara beståndet genom att ålen undviker att fastna i stationerna.
  • Vattenfall genomför kompensationsutsättningar av ålyngel enligt vattendomar, har ålyngeluppsamling för upptransport, förbi  kraftverk, samt har fiskvägar som fungerar för nedströmsvandring av ål.
  • Vattenfall deltar i det frivilliga programmet Krafttag ål som genomför åtgärder och tar fram ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen.
  • Ålen har fiskats i Vänern med hjälp av lokala fiskare. SLU (2021) bedömde att utsättningarna av ålyngel har betydelse för återhämtningen av beståndet på västkusten.

Se även

Flodkräfta

Bra miljöval från Göta älv och Stornorrfors kraftstation

Svenska Naturskyddsföreningen har beslutat att samtliga vattenkraftstationer i Göta älv tillsammans med vattenkraftproduktionen från Stornorrfors kraftstation i Ume älv nu är godkända för de...

Läs hela artikeln
Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Anmäl dig till Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Premiären för Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT blev en succé: 40 000 personer har redan börjat prenumerera. I morgon torsdag den 30 mars är det dags för det andra numret. Registrera dig i dag...

Läs hela artikeln
Två personer framför komponenter till vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Vattenfall års- och hållbarhetsredovisning 2022: Fokus på energiomställning och att stötta kunder i en krävande tid

År 2022 präglades energimarknaden av kriget i Ukraina, som ledde till  kraftigt ökade elpriser i hela Europa. Vattenfall har fokuserat på att stötta sina kunder under en för många väldigt tu...

Läs hela artikeln