Energifrågan i fokus i Europa

I kölvattnet av Ukrainakriget är frågan om pris och tillräcklig tillgång på energi ett huvudämne för Europasamarbetet. I slutet av mars diskuterade Vattenfalls vd Anna Borg energifrågan med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

UrsulavdLeyen_AB.jpg

Rysslands invasion i Ukraina har lett till historiskt höga energipriser på gas, olja och el. Europa är idag till stor del beroende av fossila bränslen, inte minst rysk naturgas och det finns en oro för hur energibehovet på längre sikt ska kunna säkras.

Mot den bakgrunden pågår ett stort arbete på alla nivåer, både nationellt och på EU-nivå för att hitta lösningar på kort och längre sikt.

Tillsammans med fem andra koncernchefer för Europas största energibolag deltog Anna Borg i mars i två möten tillsammans med Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande. Von der Leyen betonade att Europa på kort sikt har två huvudutmaningar som behöver lösas: en trygg energiförsörjning med minskat beroende av rysk gas och hantering av ökade energipriser för Europas konsumenter. Den tydliga slutsatsen är att övergången till ett fossilfritt samhälle i Europa måste påskyndas.

Anna Borg kommenterar:

– Europa kan bli mindre beroende av rysk gas på tre sätt. Det ena handlar om utbudssidan och att hitta gas från andra länder, till exempel i form av LNG från USA. Det andra handlar om förändra efterfrågesidan av gas, till exempel genom energieffektivisering, övergång till andra alternativ (elektrifiering, fjärrvärme etc). Det tredje handlar om att påskynda lokal produktion av fossilfria alternativ, till exempel vindkraft.

Höga energipriser

På mötena diskuterades också konsekvenser av olika åtgärder, till exempel förändringar i marknadsmodellen som nu diskuteras i vissa länder.

– De höga energipriserna innebär påfrestningar för Europas medborgare och det finns ett stort behov av att ta itu med detta. Men när regeringar stödjer utsatta konsumenter uppmanar vi dem att göra detta på ett sätt som undviker ingrepp i prisbildningen på marknaden, eftersom detta snedvrider prissignalerna och också förtroendet för marknaden, i en tid då vi behöver investera i ny fossilfri kapacitet för att kunna möta klimatutmaningen, sade Anna Borg.

Vattenfall anser att skatte- eller avgiftsreduktion eller kompensation direkt till konsumenter är bättre alternativ för att ta itu med dessa utmaningar, snarare än prisintervention eller ny marknadsdesign.

– Vad Vattenfall kan bidra med för Europa är att investera i fossilfri energiproduktion och i distributionsnät, och arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder för att hjälpa dem att slutföra omställningen så snart som möjligt. För att klara det behöver vi ett stabilt marknadsramverk som gör det möjligt att fatta nödvändiga investeringsbeslut. Vi förstår de utmaningar som Europa står inför och vi är fast beslutna att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen. På medellång till lång sikt tror vi att detta kan uppnås genom EU:s Green Deal.

Se även

Jonas Stenbeck

Elmarknaden just nu: Fortsatt svängiga elpriser att vänta

Den nordiska elproduktionen med vind-, vatten- och kärnkraft har under maj varierat kraftigt, men sammantaget levererat på en stabil nivå.

Läs hela artikeln
Två Vattenfallmedarbetare intill ställverket i Harsprånget

Elmarknaden just nu: Läget i Europa påverkar de svenska elpriserna

Den fossilfria elmixen i Norden med vind-, vatten- och kärnkraft är faktorer som verkar stabiliserande på elpriset.

Läs hela artikeln
Fritidshus med solpaneler på taket

Elpriser och klimatoro pekar på investeringsboom: Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på landet.

Läs hela artikeln