Vy över Ringhals 3 och 4

Kort stopp för årligt underhåll på Ringhals 4

På onsdag 10 augusti tar Ringhals 4 en paus från elproduktionen. Under knappt en månad är 2 500 arbeten inplanerade och huvudfokus ligger på bränslebyte, underhåll och inspektioner.

Sedan 4 juli har Ringhals 4 successivt minskat i effekt och är nu nere i 83 procent. Det är den så kallade cost down-perioden i slutet av driftåret då bränslet inte ger lika mycket ”kräm” längre. På onsdag 10 augusti tas anläggningen ner från elnätet för årligt underhåll och bränslebyte.

Många olika yrkesgrupper på Ringhals och entreprenörer från när och fjärran är engagerade i att ta hand om Ringhals 4 på bästa sätt under den tid reaktorn ställs av för underhåll. Som spindlarna i nätet sitter revisionsledarna Josef Kvint och Daniel Larsson. De hanterar den övergripande planeringen och justerar detaljer efter hand som arbetet löper på.

1970DanielJosefRyggmotRygg450x300.jpg

Daniel Larsson och Josef Kvint leder revisionen på Ringhals 4.

– Huvudfokus under de här dygnen är underhåll och inspektioner, men också en del småfix som är rester från tidigare år och förberedelser inför kommande års insatser. Perioden rymmer också del medelstora insatser som är planerade sedan länge, bland annat ska vi se över diverse pumpar och ett filter i saltvattensystemet ska bytas ut, säger Daniel Larsson.

– Annat som ska hända är att vi 3D-skannar delar av oljesystem för att i framtiden kunna göra simuleringar och åtgärda vibrationsproblem. Och stora reservkraftsbatterier ska bytas till en ny sort, berättar Josef Kvint.

Ånggeneratorerna får extra omsorg i år. Dessa tre agerar värmeväxlare mellan reaktorvattnet på ena sidan och ångan till turbinerna på andra sidan. Så här fungerar det i tryckvattenreaktorn: I reaktortanken värmer kärnklyvningen upp ett vattensystem som cirkulerar i ett slutet system genom många rör inuti ånggeneratorerna. Fritt i ånggeneratorerna cirkulerar ett annat vattensystem. Det värms till ånga som sätter fart på turbinerna. Ångan kyls ner efter turbinerna och pumpas tillbaka till ånggeneratorerna igen.

– Under nedgången från drift till avställd reaktor görs ett längre stopp för att köra ånggeneratorernas reningsflöde i ett dygn. Senare under avställningsperioden kommer vi att göra rent mellan de tätt sittande rören i ånggeneratorerna med en speciell högtryckstvätt, berättar Josef Kvint.

– Vi ser fram emot att göra Ringhals 4 redo inför vintern. I början av september producerar vi el för fullt igen, och avslutar Daniel.

Se även

Forsmark har levererat 900 miljarder kilowattimmar

Forsmarks kärnkraftverk har passerat en ny milstolpe: sedan starten 1980 har de tre reaktorerna levererat över 900 terawattimmar el till det svenska kraftnätet.

Läs hela artikeln

Vattenfall inleder förstudie om att bygga nya reaktorer vid Ringhals

Vattenfall ska utreda förutsättningarna för att bygga nya reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk, i form av så kallade SMR, små modulära reaktorer.

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenf...

Läs hela artikeln