Lägre effektökning på Forsmark 1

Nettoeffekten på Forsmark 1 är från torsdag 1 december 1014 MW, vilket är något lägre än den effektnivå som gällt under provdriftperioden i november. Samtidigt kan Forsmark 2 växla upp och producera el på normal nivå igen.

Provdriftperioden på högre effektnivå för Forsmark 1 sträckte sig enligt Svenska Kraftnäts beslut till 30 november, och det är fortfarande inte klart med något avtal om permanent effekthöjning. Det gör att Forsmark 1 lägger sig på en effektnivå om 1014 MW. Det är högre än 990 MW som gällt tidigare, och ungefär hälften av den planerade effekthöjningen på cirka 50 MW inför vintern.

– Vi har möjlighet att höja effekten en del inom ramen för de krav som gäller, och hoppas givetvis att vi ska kunna höja ytterligare inom kort. Samhället efterfrågar mer planerbar och fossilfri elproduktion, säger vice vd Johan Börjesson.

Forsmark har haft möten med Svenska Kraftnät och kompletterar i dagarna med verifierande analyser och beräkningar till myndigheten.

– Vi skickar in kompletterade underlag inom en vecka, därefter inväntar vi responsen från Svenska Kraftnät. Från vårt håll är det fullt möjligt att öka den totala uteffekten från Forsmark med 50 MW så snart ett avtal om permanent drift på högre effektnivå är på plats, säger Johan Börjesson.

Effekthöjning på Forsmark 1

En total effektökning med drygt 100 MW är planerad för Forsmark 1, i två steg. I steg ett höjs effekten med 50 MW. Det andra steget är ungefär lika stort och genomförs senare. Båda stegen förutsätter tillstånd från SVK och Strålsäkerhetsmyndigheten. 100 MW motsvarar el som räcker till cirka 200 000 lägenheter eller 50  000 villor.

Ett av de villkor som Svenska kraftnät (SVK) ställt under provdriftperioden i november har varit att effekten från Forsmark 2 reduceras när Forsmark 1 överstiger 1014 MW. Normalt har Forsmark 2 en nettoeffekt på 1121 MW, vilket gäller igen från 1 december.

Se även

Grönt ljus för effekthöjning

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät har nu gett klartecken för provdrift med höjd effektnivå på Forsmark 1.

Läs hela artikeln

Forsmark har levererat 900 miljarder kilowattimmar

Forsmarks kärnkraftverk har passerat en ny milstolpe: sedan starten 1980 har de tre reaktorerna levererat över 900 terawattimmar el till det svenska kraftnätet.

Läs hela artikeln
Kärnkraft / Vindkraft

Vattenfall studio: kärnkraft/vindkraft, behöver vi båda?

En del säger nej till vindkraft, andra är negativa till kärnkraft. Men kan vi klara energiutmaningen med bara det ena eller andra kraftslaget? Vattenfall Studio diskuterar polariseringen i e...

Läs hela artikeln