Simmande fjällgäss

Så hjälper Vattenfall till att bevara fjällgåsen

Den utrotningshotade fjällgåsen ska öka i antal igen genom ett samarbetsprojekt där Vattenfall medverkar. Fjällgäss uppfödda i fångenskap sätts ut i Luleälvens källflöde och solcellsdrivna sändare samlar in värdefull data om hur gässen rör sig.  

fjällgås2.jpg

Under första hälften av 1900-talet var fjällgås en relativt vanlig häckfågel i fjällen och fjällnära områden, men populationen minskade kraftigt, framför allt under 1950-talet. Det berodde framför allt på illegal jakt, vattenkraftsutbyggnad och att rödräven började röra sig allt högre upp i fjällen.

1950 fanns det närmare 10 000 vilda fjällgäss i Sverige, men till år 2012 hade mängden av den lilla grå gåsfågeln minskat till bara ett fyrtiotal.   
De senaste tio åren har den utrotningshotade fågeln långsamt, men stadigt, ökat i antal igen genom Projekt fjällgås som är ett samarbete mellan Svenska jägarförbundet, Nordens ark och Norrbottens ornitologiska förening. Sedan 2021 har Vattenfall medverkat i projektet.  

Vattenfalls Vattenkrafts miljösamordnare Henrik Viklands ser projektet som en viktig del i ett arbete att bevara häckningsplatser för fjällgåsen i ett område där Vattenfall har många av sina vattenkraftsanläggningar.  
– Det är ett bra projekt, säger han. Det gynnar en utrotningshotad art som har påverkats av vattenkraften, även om det också finns andra faktorer som också spelat in i att beståndet minskat mycket om man jämför med för 40 eller 50 år sedan. Häckningsområdena är förstås viktiga men vi behöver också lära oss mer om övervintringsområden i bl.a. norra Tyskland och var de rastar på väg dit. 

Sedan förra året stödjer Vattenfall det svenska bevarandeprojektet för fjällgåsen genom att bland annat hjälpa till med logistiken kring utsättningen och sponsra med specialutformade och solcellsdrivna sändare, som används för att följa de gäss som har fötts upp och släppts ut i naturen.

fjällgås-kamera3.jpgProjektet samlar in värdefull data om bland annat flygmönster och var fåglarna häckar, rastar och övervintrar,. Men sändarna kan också användas för att säkra biologisk mångfald när det gäller byggandet av ny fossilfri kraft. 
Målet är att etablera fler nya häckningsplatser för fjällgässen och öka utbredningen i den svenska fjällvärlden. Liknande projekt finns också i Norge.   

Henrik Viklands följde årets utsättning av uppfödda fjällgäss i närheten av Vattenfalls vattenkraftsanläggning i Ritsem på nära håll och fick ett positivt intryck.  

fjällgås4.JPG

– Fåglarna tog transporten bra och när de släpptes ut närmade de sig de vilda gässen utan problem. Enligt ornitologerna var också platsen för utsättningen väl vald. Sen får vi se hur det går: även om utsättningen går bra finns det fortfarande många hot mot gässen, som rovfåglar och rödräven som breder ut sig allt mer i fjällvärlden.  

Med tanke på hur utsatt fjällgåsen har varit är det viktigt att projektet är långsiktigt. Årets utsättning ska följas av flera.   

– Nästa steg är att fortsätta utsättningen i Ritsem. Det finns en viss fördröjning innan man får se effekterna av projektet och om utsättningarna verkligen ger en föryngring och ökning av beståndet. Vi överväger också att göra utsättning vid vår anläggning i Abelvattnet och kanske genomföra åtgärder för att stärka de platser där fjällgässen rastar och övervintrar.   

Läs mer om Vattenfalls miljöarbete:
Biologisk mångfald

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

”Storbolagen bör gå först i ledet för omställningen"

”Från ord till handling – så skulle jag vilja förklara skillnaden mellan COP 26 i Glasgow för ett år sedan och COP 27.” Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld var på plats vid FNs miljö...

Läs hela artikeln

Vattenfall kartlägger påverkan på biodiversitet i hela värdekedjan

Vattenfall är en föregångare när det gäller att mäta företagets totala påverkan på biologisk mångfald. Verktyget Global Biodiversity Score har använts för att göra en heltäckande analys av h...

Läs hela artikeln
Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfalls Annika Ramsköld på plats vid COP 27

Nu startar COP 27, FN:s klimatkonferens. Vattenfall representeras av hållbarhetschefen Annika Ramsköld på plats för att delta i flera högnivåmöten.

Läs hela artikeln