Vattenfall kommenterar pausen i vattenkraftens miljöprövning

Regeringen meddelade på en pressträff måndagen den 12 december att vattenkraftens miljöprövningar pausas i 12 månader med anledningen av den pågående elkrisen. Alla prövningar som ännu inte påbörjats flyttas fram i tolv månader, enligt förslaget. Vattenfall som är positivt till att miljöprövningarna påbörjas välkomnar att pausen är begränsad i tid.

I Tidöavtalet står det att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften ska pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen.

Ansökningar som skulle ha lämnats in den 1 februari nästa år ska i stället lämnas in den 1 februari 2024. Alla senare datum skjuts också fram ett år. De omkring 80 prövningar som redan lämnats in kommer att behandlas enligt plan.

Johan-Dasht-vd-Vattenfall-Vattenkraft-AB_2-1920.jpg

– Vattenfall tycker det är bra att svårigheterna i omprövningarna av vattenkraften uppmärksammas och vi välkomnar att pausen är tydligt begränsad i tid. Pausen bör användas till att ge Sverige möjlighet att säkerställa intentionerna i den nationella planen, dvs att största möjliga miljönytta uppnås samtidigt som den totala förlusten av vattenkraft blir maximalt 1,5 TWh i ett nationellt perspektiv och att vattenkraftens regleringsförmåga behålls. Processen bör därefter snarast återupptas för att inte riskera tidplan och resurser för att genomföra omprövningarna, säger Johan Dasht, VD Vattenfall Vattenkraft AB.

– Vattenfall är redo för att på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt genomföra de påbörjade miljöprövningarna av vår svenska vattenkraftsproduktion. För oss är det viktigt att dessa omprövningar kan ske på ett systematiskt och rättssäkert sätt, tillägger han.

Vattenkraften är helt central för Sveriges energiförsörjning. Den bidrar med fossilfri el, flexibilitet och möjliggör ett stabilt elsystem. Dess unika förmåga att snabbt och fossilfritt kunna anpassa utbudet av el till efterfrågan och samtidigt leverera en betydande del av Sveriges elproduktion måste värnas i omprövningarna av vattenkraften för moderna miljövillkor.  

Vattenfall är redo att anpassa vattenkraften till moderna miljövillkor. Resurser är planerade och avsatta för ändamålet och stora satsningar görs inom forskning och utveckling för att gynna miljö och biologisk mångfald. Många aktörer är involverade i den pågående omprövningsprocessen. Även om intressena kan skilja sig åt ser vi ett gemensamt mål i att vattenkraften ska förses med nya miljövillkor som ger verklig nytta för miljön och samtidigt värnar vattenkraftsproduktion och reglerkraft och att denna process ska vara både kostnads-, resurs- och tidseffektiv.  

Se även

Vattenfall Logo

Vattenfall får ingen påföljd av Energimyndigheten i Finland

Energimyndigheten i Finland, den finska tillsynsmyndigheten för energimarknadsfrågor, (Energiavirasto), har undersökt tre budincidenter på den finska elmarknaden 2022 som Vattenfall i linje ...

Läs hela artikeln
Hölleforsens vattenkraftstation

Vattenfall investerar 300 miljoner i Hölleforsens vattenkraftstation

Vattenfall har beslutat att investera i en ny vattenkraftturbin i Hölleforsen vilket ger en livtidsförlängning på minst 50 år. Den nya turbinen planeras att tas i drift 2027.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall kommenterar: Skakig analys ger felaktig bild av framtiden för fossilfritt stål

Den senaste rapporten från Skandinaviska Policyinstitutet, drar slutsatsen att flera elintensiva planerade satsningar i norra Sverige är ”orealistiska”. Vattenfall konstaterar att analysen a...

Läs hela artikeln