Vattenfall kommenterar pausen i vattenkraftens miljöprövning

Regeringen meddelade på en pressträff måndagen den 12 december att vattenkraftens miljöprövningar pausas i 12 månader med anledningen av den pågående elkrisen. Alla prövningar som ännu inte påbörjats flyttas fram i tolv månader, enligt förslaget. Vattenfall som är positivt till att miljöprövningarna påbörjas välkomnar att pausen är begränsad i tid.

I Tidöavtalet står det att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften ska pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen.

Ansökningar som skulle ha lämnats in den 1 februari nästa år ska i stället lämnas in den 1 februari 2024. Alla senare datum skjuts också fram ett år. De omkring 80 prövningar som redan lämnats in kommer att behandlas enligt plan.

Johan-Dasht-vd-Vattenfall-Vattenkraft-AB_2-1920.jpg

– Vattenfall tycker det är bra att svårigheterna i omprövningarna av vattenkraften uppmärksammas och vi välkomnar att pausen är tydligt begränsad i tid. Pausen bör användas till att ge Sverige möjlighet att säkerställa intentionerna i den nationella planen, dvs att största möjliga miljönytta uppnås samtidigt som den totala förlusten av vattenkraft blir maximalt 1,5 TWh i ett nationellt perspektiv och att vattenkraftens regleringsförmåga behålls. Processen bör därefter snarast återupptas för att inte riskera tidplan och resurser för att genomföra omprövningarna, säger Johan Dasht, VD Vattenfall Vattenkraft AB.

– Vattenfall är redo för att på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt genomföra de påbörjade miljöprövningarna av vår svenska vattenkraftsproduktion. För oss är det viktigt att dessa omprövningar kan ske på ett systematiskt och rättssäkert sätt, tillägger han.

Vattenkraften är helt central för Sveriges energiförsörjning. Den bidrar med fossilfri el, flexibilitet och möjliggör ett stabilt elsystem. Dess unika förmåga att snabbt och fossilfritt kunna anpassa utbudet av el till efterfrågan och samtidigt leverera en betydande del av Sveriges elproduktion måste värnas i omprövningarna av vattenkraften för moderna miljövillkor.  

Vattenfall är redo att anpassa vattenkraften till moderna miljövillkor. Resurser är planerade och avsatta för ändamålet och stora satsningar görs inom forskning och utveckling för att gynna miljö och biologisk mångfald. Många aktörer är involverade i den pågående omprövningsprocessen. Även om intressena kan skilja sig åt ser vi ett gemensamt mål i att vattenkraften ska förses med nya miljövillkor som ger verklig nytta för miljön och samtidigt värnar vattenkraftsproduktion och reglerkraft och att denna process ska vara både kostnads-, resurs- och tidseffektiv.  

Se även

Flerfamiljshus

Vattenfall vann upphandling – HSB Malmö ny elkund

Vattenfall ska från och med 2024 leverera 70 GWh el till HSB Malmös 73 hyresfastigheter i Skåne. Elen produceras av Vattenfalls vattenkraftverk.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv

Lule älv producerar historiskt rekord på 17 TWh

Vattenfalls vattenkraftproduktion 2022 var fortsatt hög och Lule älv levererade 17,4 TWh vilket är ett historiskt rekord. Lule älv stod därmed för ca 11 procent av Sveriges elproduktion vilk...

Läs hela artikeln
Elledningar

Inget beslut om ny kärnkraft i Ringhals

Vattenfall har inte ansökt om att bygga nya kärnkraftverk i Ringhals, något flera medier påstått idag, onsdag. Däremot utreder Vattenfall sedan i somras möjligheten att bygga två eller flera...

Läs hela artikeln