Vattenfall uppnår säkrare och mer klimatsmart undersökning av havsbottnen med obemannad farkost

Vattenfall har genomfört den första storskaliga undersökningen av havsbottnen med obemannade ytfarkoster. Resultaten var mycket goda, både ur klimatsynpunkt och ur säkerhetssynpunkt. Detta öppnar upp för en bredare användning av denna nya teknik.

Uncrewed-vessel2.jpg

Under sensommaren och början av hösten 2022 genomförde Vattenfall framgångsrikt storskaliga undersökningar med obemannade ytfarkoster. Undersökningarna genomfördes vid flera av Vattenfalls havsbaserade vindkraftparker i Danmark, Sverige och Storbritannien.

Som en del av driften av en havsbaserad vindkraftpark är det nödvändigt att med jämna mellanrum undersöka havsbottnen runt vindkraftverkens fundament och transformatorstationens stödben för att övervaka förändringar i kablarnas nedgrävningsdjup och erosion. Denna kunskap är också viktig i samband med reparations- och underhållsaktiviteter som involverar så kallade ”jack up”-fartyg vars ben kräver en stabil botten för att höjningen upp ur havet ska gå säkert till.

Traditionellt har bottenundersökningar genomförts med bemannade fartyg, som släpper ut stora mängder koldioxid till följd av bränsleanvändningen.

– När vi drog igång upphandlingen angående valet av en entreprenör för undersökningar av havsbotten kring våra danska vindkraftparker fick vi ett intressant förslag som innefattade obemannade farkoster. Efter att ha observerat denna metod i småskaliga försök på annan plats var vi nyfikna på hur bra den skulle fungera i större skala. En farkost med den här tekniken förbrukar man mycket mindre bränsle än ett vanligt undersökningsfartyg, och eftersom farkosten styrs från en landbaserad driftcentral i stället för att ha en besättning ombord utsätts personalen inte för samma utmaningar som vid arbete offshore, vilket förbättrar säkerheten och välbefinnandet, säger Rasmus Juncher, Senior Lead Geophysicist på Vattenfall.

Den obemannade farkosten är betydligt kortare (total längd 4,5 meter) än bemannade fartyg, och vanligtvis också modernare, vilket är anledningen till den stora bränslebesparingar.

Vattenfall siktar på att utöka användningen av obemannade farkoster i framtida verksamheter:

– Det här är första gången vi använder obemannade båtar, men det kommer att bli många flera gånger, vilket innebär ytterligare ett steg på vägen mot en fossilfri framtid. Vi vill utforska fler möjligheter att dra nytta av andra funktioner hos de obemannade båtar, till exempel för visuella inspektioner av våra tillgångar både ovan och under vattenytan, och undersökningar på plats i större skala för att underlätta utformningen av vindkraftparken. Vi befinner oss i startgroparna när det gäller allmän användning av självkörande fordon, och jag tror att möjligheterna är oändliga. Jag är stolt över att Vattenfall är en del av resan. Det här är bara början, säger Rasmus Juncher. 

Tjänsten tillhandahölls av havsdatainsamlingsföretaget XOCEAN, som har erbjudit obemannade undersökningstjänster sedan 2019.

– Vår obemannade farkostsplattform för undersökning utgör en säker, tillförlitlig och koldioxidsnål lösning för insamling av havsdata. Vi är mycket glada över att kunna stödja Vattenfall genom att tillhandahålla hållbara data som stöd för deras undersökningsbehov i samband med utveckling och drift av deras havsbaserade vindkraftparker, säger James Ives, CEO, XOCEAN.

Fakta

  • Obemannade båtar är flytande drönare som styrs av en operatör på land.
  • Användning av obemannade undersökningsfarkoster minskar bränsleanvändningen avsevärt jämfört med användning av konventionella bemannade fartyg, i vissa fall med upp till 90 procent.
  • Genom att medarbetarna inte behöver arbeta ute på havet utsätts de för färre hälso- och säkerhetsrisker.
  • Sommaren och hösten 2022 användes obemannade farkoster för bottenundersökningar vid Vattenfalls Horns Rev 1, Horns Rev 3 och Kriegers Flak i Danmark samt vid Lillgrund i Sverige och Thanet i Storbritannien.

Se även

Faksimil debattartikeln i Göteborgs-Posten

Debattartikel ”Ny havsbaserad vindkraft möjliggör fossilfritt flygande ”

”Fossila bränslen måste fasas ut snabbt för att vi ska klara klimatmålen. Sverige är bland de länder som har bäst förutsättningar att leda omställningen och därmed säkra framtida konkurrensk...

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Stor-Rotliden

Vattenfall tecknar vindbaserat elavtal med Volvo Group

Vattenfall tecknade idag ett avtal med Volvo Group om att sälja 50 procent av den el som produceras vid Bruzaholm vindkraftspark under en 10-årsperiod.

Läs hela artikeln
Delfin

Delfinerna stördes inte av danska vindkraftbygget

När tornfästena i vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark skulle anläggas fanns farhågor att bullret skulle få en flock delfiner att flytta. Vattenfall vidtog dock åtgärder och nu visar st...

Läs hela artikeln