Får vid en solcellsanläggning

76 MW solpaneler kombineras med jordbruksmark i tyskt projekt

Agrivoltaik är en kombination av hållbart jordbruk och produktion av elektricitet från solceller på samma jordbruksmark. Vattenfall investerar nu i solparken Tützpatz på 76 megawatt i Mecklenburg-Vorpommern. Projektet kommer att genomföras utan statligt stöd.

Solceller är idag den mest fördelaktiga tekniken inom förnybar energi och solenergi har en hög acceptans bland allmänheten. Men kritiker mot markmonterade solceller fruktar dock att utbyggnaden kan ske på bekostnad av jordbruksmark som används för livsmedelsproduktion. En bidragande faktor till att lösa denna konkurrenssituation är den förhållandevis unga tekniken agrivoltaik, som kan förena jordbruksodling och solceller.

Målet med projektet i Tützpatz är att kombinera modultyper på olika stativsystem med lämpliga metoder för jordbruksanvändning på en yta av 95 hektar och på så sätt samla ytterligare praktisk erfarenhet för framtida kommersiella projekt av detta slag. Byggstarten för Tützpatz ska enligt nuvarande planering ske under försommaren 2023.

Claus Wattendrup, chef för Vattenfalls solkraftsverksamhet, förklarar:

– Den tyska förbundsregeringens har som mål att bygga ut elproduktionen från solceller till 215 gigawatt fram till år 2030, varav hälften kommer att ske på öppna ytor utomhus. Solceller i kombination med jordbruk kan utöver konventionella solceller på öppna ytor bidra till att dessa mål uppnås. Med Tützpatz-projektet vidareutvecklar vi nu denna unga teknik i kommersiell skala. Eftersom agrivoltaik hjälper klimatet kan det bidra till att både öka den biologiska mångfalden och fungera som en extra inkomstkälla för jordbruket.

Vattenfalls Agri PV-projekt "Symbizon" nära Almere i Nederländerna

Vattenfalls Agri PV-projekt "Symbizon" nära Almere i Nederländerna.

Vattenfall testar redan konceptet med solceller i kombination med jordbruk i pilotprojektet ”Symbizon” i Nederländerna. Projektet kommer snart att inledas i närheten av staden Almere. Med en installerad effekt på 0,7 MW är det dock förhållandevis litet.

Experter uppskattar att det för närvarande finns omkring 20 mindre och medelstora agrivoltaiska projekt i Tyskland, där vart och ett har en effekt på mellan 1 och 10 megawatt.

Fakta om det kombinerade jordbruks- och solcellsprojektet i Tützpatz

  • Installerad effekt: 76 MWp (megawatt-peak)
  • Yta: ca 95 ha
  • Moduler: moduler med dubbla ytor, stående/vertikalt trackersystem
  • Avsedd användning inom jordbruket: Ekologiskt frilandsjordbruk/jordbruk
  • Byggstart planeras till försommaren 2023
  • Elen från solcellerna kommer att marknadsföras via ett strömförsörjningsavtal (PPA)

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Porträttfoton på Matts Wesslén, Vattenfall, och Jonas Bjuhr, Hydro

Vattenfall ska optimera industriföretaget Hydros nya batterier

Hydro Extrusions, med anläggningar i Sverige för tillverkning av aluminiumprodukter, och Hydro Rein, har valt Vattenfall som samarbetspartner i ett batteriprojekt med en total effekt om 4,5 ...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln