Alger och avloppsvatten kan bidra till nettonoll-målet

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att tillhandahålla hållbar uppvärmning med fossilfria alternativ. Men inte alla vet att vatten från badrum, floder eller alg- och porslinsproduktion redan bidrar med värme till systemet.

Arbetet mot nettonoll utsläpp kräver ofta innovativa och alternativa lösningar. Detta gäller även inom värmeverksamheten. I Sverige är fjärrvärmen nästan uteslutande genererad från hållbara energikällor, som restprodukter från skogsindustrin och returträ. Men på kontinenten genereras värmen fortfarande ofta av fossila bränslen.

Innovation tar oss bort från fossila bränslen

För att driva på utvecklingen mot lägre koldioxidutsläpp i värmesektorn breddar Vattenfall nu ännu mer användningen av decentraliserade och flexibla energilösningar.

– Energikrisen har gjort det ännu tydligare att beroendet av fossila bränslen är ohållbart. För Vattenfall kommer sänkta koldioxidutsläpp från vår värmeverksamhet vara avgörande för att vi ska kunna uppnå nettonoll-utsläpp till 2040, säger Jan Timmermann, Vice President Strategy & Business Development.

För att nå detta mål krävs nya tillvägagångssätt och en hel del innovation. Ett exempel är Gustavsberg, en kommun öster om Stockholm. Här utnyttjas mer än femton miljoner kilowattimmar överskottsvärme per år från svenska AstaReals odling av alger som används vid framställning av näringstillskott för både människor och djur. Istället för att värmen går förlorad styrs den med hjälp av innovativ teknik och värmeväxlare till det lokala fjärrvärmesystemet och värmer upp till 2 500 lägenheter i området.

Förvandlar kalla vätskor till fjärrvärme

Inte alla vet att även kallare energikällor som flodvatten och till och med avloppsvatten kan användas i uppvärmningen. I Nederländerna har Vattenfall gått samman med ett kooperativ bestående av 1 000 hushåll i ekodistriktet Poelgeest som börjat använda vatten från det lokala avloppsreningsverket som värmekälla för att värma upp sina hem istället för det befintliga gaseldade värmeverket.

I Storbritannien är Vattenfall underleverantör till Bristol City Leap, ett partnerskap mellan Bristol City Council och Ameresco, där vatten från stadens flytande hamn är en av energikällorna i fjärrvärmesystemet. I sydöstra London samarbetar Vattenfall med återvinnings- och avfallshanteringsföretaget Cory Group för att till 2030 och framåt förverkliga den så kallade Riverside Heat Network-visionen. I visionen studeras olika sätt att tillhandahålla fjärrvärme med hjälp av spillvärmekällor, inklusive värme från en Cory Group-ägd avfallsförbränningsanläggning och floden Themsen.

Dessutom undersöker Vattenfall i Storbritannien möjligheten att använda havet, floder, avloppsvatten, avloppsreningsverk samt vattnet i nedlagda gruvor som potentiella värmekällor. Detta blir något av en revansch för gamla kolgruvor – från att ha varit själva orsaken till utsläpp av växthusgaser blir de en källa till förnybar och koldioxidsnål energi. 

När fabriken bredvid håller dig varm

På ett mer övergripande plan används integreringen av överskottsvärme från lokala företag i allt större utsträckning som energikälla i fjärrvärmesystemen. Detta kan ske i samband med etablering av datacenter och genom att koppla ihop enskilda befintliga företag i områden med fjärrvärme.

I Berlin når KPM Royal Porcelain Factorys särskilda högtemperaturugnar som används för porslinstillverkning temperaturer på 1 400 o C. Värmen försvann förr ut i luften genom skorstenen men ugnarna har nu istället kopplats till en värmeåtervinningsenhet som levererar CO2-fritt varmvatten till Berlins fjärrvärmenät.

Och på Potsdamer Platz i Berlin driver Vattenfall tillsammans med Siemens Energy ett pilotprojekt. En ny, storskalig högtemperaturvärmepump använder spillvärmen från kylvattnet i en kylcentral som värmekälla. Med hjälp av el och ett nytt miljövänligt köldmedium höjer pumpen temperaturen på restvärmen från kylcentralen till en nivå som kan användas i Vattenfalls fjärrvärmenät. 

– Vi har ökat intensiteten i vårt arbete för att ersätta fossila bränslen med fossilfria och hållbara alternativ. Kolanvändningen kommer att fasas ut i Berlin och för hela Vattenfall till 2030, och vi kommer att minska vår exponering för fossil gas till ett minimum genom att bredda användningen av olika typer av hållbar teknik i våra system. Och vi är så lyckligt lottade att vi i vår värmeverksamhet har unika möjligheter att samarbeta med lokala företag för att utnyttja överskottsvärme från deras produktionsprocesser i våra fjärrvärmeverk, avslutar Jan Timmermann.'

Fakta

I Sverige har Vattenfall fjärrvärmenät i Uppsala, Nyköping, Jordbro, Vänersborg, Motala, Gustavsberg, Knivsta, Askersund och Storvreta. Via dotterbolag även i Fagersta, Grängesberg, Ludvika och Norberg (VB Energi) Hemse, Klintehamn, Slite och Visby (Gotlands Energi) samt Lilla Edet (Lilla Edets Fjärrvärme)

Utanför Sverige driver Vattenfall fjärrvärmenät i Amsterdam i Nederländerna och Bristol i Storbritannien. I Berlin i Tyskland driver Vattenfall det största stadsfjärrvärmenätet i Västeuropa med cirka 1,4 miljoner anslutna hushåll.

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln