Vy över Ringhals 3 och 4

Återstart av Ringhals 4 pågår

Uppstarten av Ringhals 4 pågår, men Ringhals har idag meddelat marknaden att uppstart till full effekt tar länge tid än väntat.

På Ringhals kommer säkerheten alltid först: system och komponenter testas extra noga efter ett längre stillestånd så att vi kan känna oss trygga med att vi tar en säker och stabil anläggning i drift. 

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Ringhals 4 återstart 26 mars

Återstarten av elproduktionen vid Ringhals 4 skjuts till 26 mars, fasning mot elnätet beräknas ske under kvällen. Anläggningen har stått stilla i 7 måna...

Läs hela artikeln

Så repareras Ringhals 4

Arbetet med att reparera den skadade tryckhållaren på Ringhals 4 pågår för fullt. Mer än hundra medarbetare är involverade och med god hjälp av le...

Läs hela artikeln
Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln