Vy över Ringhals 3 och 4

Återstart av Ringhals 4 pågår

Uppstarten av Ringhals 4 pågår, men Ringhals har idag meddelat marknaden att uppstart till full effekt tar länge tid än väntat.

På Ringhals kommer säkerheten alltid först: system och komponenter testas extra noga efter ett längre stillestånd så att vi kan känna oss trygga med att vi tar en säker och stabil anläggning i drift. 

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Ringhals 4 återstart 26 mars

Återstarten av elproduktionen vid Ringhals 4 skjuts till 26 mars, fasning mot elnätet beräknas ske under kvällen. Anläggningen har stått stilla i 7 måna...

Läs hela artikeln

Så repareras Ringhals 4

Arbetet med att reparera den skadade tryckhållaren på Ringhals 4 pågår för fullt. Mer än hundra medarbetare är involverade och med god hjälp av le...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenf...

Läs hela artikeln