Delfin

Delfinerna stördes inte av danska vindkraftsbygget

När tornfästena i vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark skulle anläggas fanns farhågor att bullret skulle få en flock delfiner att flytta. Vattenfall vidtog dock åtgärder och nu visar studier att djuren varken lämnat området eller ändrat beteende.

År 2020 upptäckte djurlivs- och undervattensfotografen Lars Mikkelsen flocken med sju delfiner under en segeltur i kanalen mellan Nordsjön och Limfjorden vid den danska kuststaden Thyborøn. Sedan dess har Mikkelsen noga följt delfinerna som är sällsynta gäster i havet runt Danmark.

Den lilla flocken med delfiner har under de senaste tre åren etablerat sig i området kring den danska delen av Nordsjön, där Vattenfall bygger sina vindkraftsparker till havs i Vesterhavet. Så när man oroade sig för att installationen av vindkraftsparkens fundament, så kallade monopålar, kunde få delfinerna att lämna området inledde Vattenfall ett samarbete om övervakning. Lyckligtvis visade det sig att delfinerna stannade kvar och att de inte har ändrat beteende efter att fundamenten installerats.

Vattenfall är engagerade i att bevara havslivet och tar krisen inom biologisk mångfald på lika stort allvar som klimatkrisen. Därför har Vattenfall redan genomfört en rad åtgärder för att minska buller som orsakas av pålning och dess potentiella effekt på biologisk mångfald.

Marint ljuddämpningssystem minskar buller

I slutet av året kommer de 21 turbinerna från vindkraftsparken Vesterhav Nord att leverera tillräckligt med fossilfri el för att täcka konsumtionen hos 180 000 danska hushåll. Som en del av konstruktionsfasen hamras monopålarna som bär upp vindturbinerna ner i havsbotten, och man använder ett marint ljuddämpningssystem i form av en fysisk skärm som placeras ut runt pålen för att absorbera buller.

Hydro-sound-damper-system-(002).jpg

Pålningen börjar med lägre kraft, som successivt ökas för att ge marina däggdjur som sälar och tumlare en möjlighet att ta sig bort från området innan bullernivåerna når maximum. Samtidigt har Vattenfall även mätt undervattensbullret cirka 750 meter från pålningsplatsen för att säkerställa att bullret håller sig under önskade nivåer.

När arbetet med att lägga grunden för vindkraftsparken närmade sig kontaktade Lars Mikkelsen Vattenfall, då han var orolig för att undervattensbullret skulle kunna störa delfinerna vid Thyborøn. Vattenfall och Mikkelsen träffade snabbt en överenskommelse med Syddansk Universitet (SDU) om att genomföra ytterligare bullermätningar i kanalen cirka 11,5 km från byggarbetsplatsen.

Delfinerna opåverkade av byggverksamheten

För att förstå delfinernas reaktion på byggaktiviteterna samarbetade Vattenfall med Mikkelsen och Syddansk Universitet. Undervattensljudmätningarna och observationerna ägde rum under flera dagar under konstruktionen i april 2023.

– Universitetet har mätt ljudnivåerna under pålning i det område där delfinerna vanligtvis finns. Samtidigt har vår lokala partner Lars Mikkelsen observerat delfinernas beteende. Resultaten tyder på att delfinerna fortfarande finns kvar och att de inte verkar ha ändrat beteende under eller efter bygget, säger Matthieu Povidis-Delefosse, marinbiolog på Vattenfall.

När Vesterhav Nord tas i drift senare i år kommer marina däggdjur sannolikt att besöka vindkraftsparken, tror han:

– Iakttagelser av valar, tumlare och delfiner vid våra vindkraftsparker tyder på att marina däggdjur inte avskräcks av vindkraftsparker till havs, och i vissa fall till och med kan lockas till dem. En vindkraftspark till havs kan fungera som ett konstgjort rev, och på grund av vindkraftsparken är den skyddad från aktiviteter som bottentrålning. Dessa förhållanden tillåter fisk att frodas med potentiell nytta för marina arter i toppen av näringskedjan som sälar, tumlare och delfiner, säger Matthieu Povidis-Delefosse.

Fakta:

  • Delfinerna i Thyborøn är flasknosdelfiner, även kallade öresvin (Tursiops truncatus)
  • Flasknosdelfiner är normalt sällsynta i Danmark, men ibland ses små grupper längs kusterna under perioder på några månader till flera år.
  • Flasknosdelfinen är 2-4 meter lång och väger 150-650 kilo.
  • Flasknosdelfinens kost består av fisk, bläckfisk och krabbor.

Se även

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln

Dansande skumstavar leder fisk till säkerhet

Det har länge varit en utmaning att få fiskar att passera vattenkraftverk på ett bra sätt. Nu testar Vattenfall tillsammans med Cellufy en lösning där dansande stavar av vattenbeständigt cel...

Läs hela artikeln
Bygge av vindkraftspark med cementfundament. Foto: Marcus Bäckström

Vattenfall och Cemvision i nytt samarbete om leveranser av cement med nära noll utsläpp

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln