Grön omställning i fokus på Jokkmokk Arctic Talks

Dragkampen om människorna, naturresurserna och energin stod i centrum för diskussionen när Jokkmokk Arctic Talks, efter år av digitala event, nu åter kunde öppna dörrarna för möte på plats under Jokkmokks marknad.

Många olika intressen måste kunna samexistera för att den gröna omställningen ska ske, menade fr v Sandra Grauers-Nilsson under Jokkmokk Arctic Talks.

Många olika intressen måste kunna samexistera för att den gröna omställningen ska ske, menade fr v Sandra Grauers-Nilsson under Jokkmokk Arctic Talks.

Den gröna omställningen ställer nya och stora krav på samhälle, industrier och infrastruktur i norra Sverige. Hur får vi tag på alla människor som behövs i både industri och samhälle? Vad krävs för att energin ska räcka och går det att samsas om naturresurserna och hitta lösningar som är långsiktiga och hållbara?

– Det pågår en dragkamp. Både inom Norrbotten. Men också mellan norr och syd och till en del även mellan Sverige och världen, menade moderatorn Karin Hübinette när hon inledde seminariet.

Den åtta personer starka seminariepanelen bestod av Anders Henriksson, 2:e vice ordförande i SKR, Britta Flinkfeldt, debattör och fd kommunalråd Arjeplog, Jens Kärrman, reporter Dagens Industri, Anders Öberg (S), ordförande regionstyrelsen Region Norrbotten, Linda Wårell, biträdande professor nationalekonomi, Luleå tekniska universitet, Märta Stenevi, språkrör MP, Karin Vannar, Samernas Väl, ledamot Sametinget och ledamot Jokkmokk kommunstyrelse samt Sandra Grauers-Nilsson, chef för Vattenfalls landbaserade Vindkraft. Mattias Karlsson (M), riksdagsledamot och gruppledare blev dock förhindrad att medverka med kort varsel.

Grön omställning utmanar

Att den gröna omställningen utmanar stod helt klart.

– Om vi ska klara miljömål och industrins konkurrenskraft så behöver vi mer fossilfri elproduktion. Industrin fattar sina investeringsbeslut idag och elen är idag en viktig insatsvara i det fossilfria stålet t ex och för att fatta beslut måste industrin veta att det finns el när den behövs, konstaterade Sandra Grauers-Nilsson, chef för Vattenfalls landbaserade vindkraft innan hon fortsatte.

– Inom de närmaste tio åren behöver vi bygga mer fossilfri elenergi i norra Sverige och just nu är det landbaserad vindkraft som går snabbast att bygga. Om vi inte gör något så missar vi klimatmålen och industrins globala konkurrenskraft påverkas.

Att en omställning av den här storleken kommer att påverka både människor och samhällen var panelen helt överens om.

Inte på andras bekostnad

Karin Vannar, ledamot i Sametinget, välkomnar en inflyttning till länet men menade att det inte får ske på andras bekostnad. Hennes oro för krympande marker och därmed påverkan på renskötseln var stor. Regionrådet Anders Öberg (S) poängterade behovet av att klara kompetensfrågan och att skapa samhällen och kommuner där människor faktiskt vill och har någonstans att bo. Det sistnämnda för att skapa skatteunderlag för kommunerna och inte bygga en omställning där ”fly in – fly out” blir lösningen.

Du som vill följa diskussionen från seminariet kan se det i efterhand via länken nedan.

Jokkmokk Arctic Talks 2023

Fakta

Jokkmokk Arctic Talks är ett samarrangemang mellan Jokkmokks kommun, Luleå tekniska universitet, Sparbanken Nord, Vattenfall och Region Norrbotten. Syftet är att sätta viktiga utvecklingsfrågor för Norrbotten på den nationella agendan och sprida kunskap om länets förutsättningar och utmaningar.

Se även

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Mikael Lidström ansvarig Vattenfalls fiskodlingar. Fotograf: Hanna Sjöberg
Fotograf: Hanna Sjöberg

Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har m...

Läs hela artikeln
Stenfalk vid Ray vindkraftspark

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Läs hela artikeln