Kommentar med anledning av pågående tillsynsärende i Finland

Vattenfall gjorde förra året tre budmisstag relaterade till den finska marknaden, vilket vi rapporterade via marknadsmeddelanden (UMM) så snart vi upptäckte det - i linje med befintlig REMIT-förordning:

Nord Pool - REMIT UMM (nordpoolgroup.com)
Nord Pool - REMIT UMM (nordpoolgroup.com)
Nord Pool - REMIT UMM (nordpoolgroup.com)

Naturligtvis samarbetar vi fullt ut med den finska tillsynsmyndigheten Energiavirasto i denna fråga. Vi väntar på svar från tillsynsmyndigheten och vill inte kommentera ärendet i nuläget utan hänvisar till informationen i UMM. Vi är fullt transparenta och anmälde detta själva genom UMM. Det handlar om ett administrativt misstag, inte en avsiktlig marknadsmanipulation. Felen har gjorts vid budgivning på dagen före marknaden på Nord Pool, där vi för nästkommande dygn säljer planerad produktion och köper in förväntad förbrukning för våra kunder.

Vi tar våra skyldigheter enligt REMIT på största allvar och har instruktioner och utbildningar på plats för att se till att alla är medvetna om skyldigheterna och hur de ska följa dem. Där det är möjligt implementerar vi även förhandelskontroller för att fånga upp förutsebara mänskliga och tekniska fel. De tre budgivningsmisstagen hade olika orsaker. För varje tillfälle vidtog vi specifika åtgärder för att undvika att liknande misstag inträffar igen.


Bakgrund om budgivning på den nordiska elbörsen Nord Pool:

Day-ahead-marknaden är en auktion på den nordiska elbörsen Nord Pool AS där el handlas för varje timme för nästkommande dygn. När alla deltagare har lämnat sina bud matchar Nord Pool AS utbud och efterfrågan och beräknar ett marknadspris för varje enskild timme.

De misstag som Vattenfall gjorde var oavsiktliga och hade olika orsaker. Vattenfall informerade omedelbart marknaden om misstagen via ett så kallat brådskande marknadsmeddelande enligt ovan (UMM) och vidtog åtgärder för att förhindra att liknande misstag inträffar igen.

REMIT är en EU-omfattande reglering för att säkerställa integriteten och transparensen på grossistmarknaden för el och gas. Regleringen syftar till att upptäcka och avskräcka marknadsmissbruk och insiderhandel.