DanTysk vindkraftspark

Kriegers Flak ska användas för hållbar livsmedelsproduktion

Hur kan man producera fossilfri havsbaserad vindkraft och hållbar mat – och samtidigt förbättra den marina miljön och den biologiska mångfalden i det marina området? Det är vad det nya ”Win@Sea”-samarbetet mellan danska universitet, företag och Vattenfall ska undersöka.

Havsbaserad vindkraft är en effektiv och fossilfri energikälla och på senare år har många länder satt upp ambitiösa mål för en allt snabbare utbyggnad. Dessutom ökar efterfrågan på mat med lågt klimatavtryck, och haven kan vara en resurs också här. Utrymmet till havs är emellertid begränsat och den biologiska mångfalden är hotad. Men tänk om en havsbaserad vindkraftpark kunde producera fossilfri el och hållbar mat och samtidigt bidra positivt till den biologiska mångfalden i området?

– På Vattenfall vill vi producera fossilfri el utan att påverka miljön och den biologiska mångfalden negativt. Vi arbetar för att våra energiproducerande tillgångar, till exempel havsbaserade vindkraftverk, ska bidra positivt till den biologiska mångfalden. Därför söker vi efter synergieffekter mellan fossilfri energiproduktion och miljöhänsyn, säger Matthieu Povidis-Delefosse, marinbiolog på Vattenfall.

Vattenfall har ställt Skandinaviens största havsbaserade vindkraftpark, danska Kriegers Flak, till förfogande för projektet Win@Sea. Närmare bestämt kommer blåmusslor, sockertång, havssallat och söl att odlas på rep runt vindkraftparken. Ett antal övervaknings- och forskningsaktiviteter kommer också att äga rum.

Kerteminde Seafarm kommer att odla blåmusslor, sockertång, havssallat och söl på rep vid vindkraftparken Danska Kriegers Flak i samarbete med Århus Universitet och Danmarks Tekniske Universitet, som också ska undersöka effekterna på havsmiljön (Foto: Teis Boderskov).

Kerteminde Seafarm kommer att odla blåmusslor, sockertång, havssallat och söl på rep vid vindkraftparken Danska Kriegers Flak i samarbete med Århus Universitet och Danmarks Tekniske Universitet, som också ska undersöka effekterna på havsmiljön (Foto: Teis Boderskov).

Vattenfall har också åtagit sig att leda en av projektets åtta delprojekt. Den handlar om säkerhet och driftlogistik, samt samordning av kunskaps- och datautbyte mellan forskarna och Vattenfall-teamet som ansvarar för vindkraftparkens dagliga drift. 

”Danska Kriegers Flak är en stor och modern havsbaserad vindkraftpark från 2021 som väckt stort internationellt intresse. Vi inleder nu genom Win@Sea ett helt nytt kapitel på Kriegers Flak, och skapar nya metoder för hållbar livsmedelsproduktion som alger och musslor som samtidigt bidrar positivt till den biologiska mångfalden”, säger Matthieu Povidis-Delefosse.  

Win@Sea leds av Århus universitet pågår mellan 2023 och 2026. Förutom Vattenfall deltar även Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamns Universitet, Kattegatcenter och Kerteminde Seafarm i projektet. Projektet finansieras delvis av Horizon Europe-projektet: OLAMUR (Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use scenario Realisation).

Parallellt fungerar Vattenfall också som kunskapspartner i Seamark Horizon Europe-projektet. ”Seamark kompletterar Win@Sea-projektet mycket bra eftersom Seamark fokuserar på värdekedjan, produktutvecklingen och testningen av sjögräs till stöd för potentialen hos algbaserade produkter i EU”, säger Matthieu Povidis-Delefosse.

Läs mer om SeaMark

Syftet med Win@Sea

  • Utveckla och demonstrera en visionär marin plattform med flera användningsområden (där ett havsområde används för flera ändamål samtidigt)
  • Länka fossilfri energiproduktion med naturbaserade lösningar
  • Övervaka den biologiska mångfalden runt havsbaserade vindkraftparker
  • Begränsa klimatförändringarna
  • Stötta hållbar produktion av marina bioresurser
  • Sprida medvetenhet om havets betydelse, komplexitet och skönhet till allmänheten

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln