Rekordår för transport av ål från Vänern

Det blev rekord i årets säsong av åltransporter, 13 085 lekvandrande ålar flyttades förbi vattenkraftverken i Göta älv. Vattenfall har inom ramen för samarbetet Krafttag ål transporterat ål för det fjortonde året i rad.

Vattenfall transporterar ål från Vänern och släpper ut dem nedströms vattenkraftstationen i Lilla Edet. Sedan 2010 har drygt 132 000 ålar transporterats.

– Det är glädjande att transporterna fungerar väl. Det här är en frivillig åtgärd från branschens sida och forskningen visar att de transporter vi genomför hjälper till att stötta beståndet av ål, säger Erik Sparrevik, miljöspecialist på Vattenfall och ordförande i Krafttag ål.

Erik Sparrevik släpper ut ål. Foto: Magnus Kryssare

Erik Sparrevik släpper ut ål. Foto: Magnus Kryssare

Ålen är en rödlistad art och det europeiska beståndet befinner sig i allvarlig kris. Bland de tänkbara orsakerna till minskningen finns allt för hårt fiske, vandringshinder i exempelvis vattenkraftstationer eller bevattningsdammar, färre naturliga habitat, förändrade havsströmmar och sjukdomar.

Ålen fångas i Vänern när den är 15 till 20 år gammal och får lift med specialbyggd tankbil. Den släpps sedan ut nedströms Lilla Edets vattenkraftverk där den kan ta sig ut till lekplatserna i Sargassohavet. Vattenfall transporterar uppemot 90 procent av den fångade ålen i Vänern tillbaka till havet och fångsterna är ungefär lika stora år från år de senaste åren.

Antal ålar som transporteras per år

År Antal
2010 4425
2011 4250
2012 7803
2013 9039
2014 12346
2015 9268
2016 10657
2017 10199
2018 8994
2019 9910
2020 9569
2021 10799
2022 12272
2023 13085
Totalt 132616

Se även

Vatten i en fors

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten.

Läs hela artikeln
Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln