Rekordår för transport av ål från Vänern

Det blev rekord i årets säsong av åltransporter, 13 085 lekvandrande ålar flyttades förbi vattenkraftverken i Göta älv. Vattenfall har inom ramen för samarbetet Krafttag ål transporterat ål för det fjortonde året i rad.

Vattenfall transporterar ål från Vänern och släpper ut dem nedströms vattenkraftstationen i Lilla Edet. Sedan 2010 har drygt 132 000 ålar transporterats.

– Det är glädjande att transporterna fungerar väl. Det här är en frivillig åtgärd från branschens sida och forskningen visar att de transporter vi genomför hjälper till att stötta beståndet av ål, säger Erik Sparrevik, miljöspecialist på Vattenfall och ordförande i Krafttag ål.

Erik Sparrevik släpper ut ål. Foto: Magnus Kryssare

Erik Sparrevik släpper ut ål. Foto: Magnus Kryssare

Ålen är en rödlistad art och det europeiska beståndet befinner sig i allvarlig kris. Bland de tänkbara orsakerna till minskningen finns allt för hårt fiske, vandringshinder i exempelvis vattenkraftstationer eller bevattningsdammar, färre naturliga habitat, förändrade havsströmmar och sjukdomar.

Ålen fångas i Vänern när den är 15 till 20 år gammal och får lift med specialbyggd tankbil. Den släpps sedan ut nedströms Lilla Edets vattenkraftverk där den kan ta sig ut till lekplatserna i Sargassohavet. Vattenfall transporterar uppemot 90 procent av den fångade ålen i Vänern tillbaka till havet och fångsterna är ungefär lika stora år från år de senaste åren.

Antal ålar som transporteras per år

År Antal
2010 4425
2011 4250
2012 7803
2013 9039
2014 12346
2015 9268
2016 10657
2017 10199
2018 8994
2019 9910
2020 9569
2021 10799
2022 12272
2023 13085
Totalt 132616

Se även

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln
Vattenfalls kraftstation Midskog i Indalsälven

Vattenfall: 80-årig jubilar siktar framåt

Vattenfalls kraftstation Midskog i Indalsälven har i juli 2024 producerat fossilfri vattenkraftsel i 80 år.

Läs hela artikeln

Dansande skumstavar leder fisk till säkerhet

Det har länge varit en utmaning att få fiskar att passera vattenkraftverk på ett bra sätt. Nu testar Vattenfall tillsammans med Cellufy en lösning där dansande stavar av vattenbeständigt cel...

Läs hela artikeln