Så kan den ökade elanvändningen mötas

Om ett par decennier kan Sverige komma att förbruka dubbelt så mycket el som idag. Det är en stor utmaning men den går att lösa. I den här videointervjun beskriver Martin Vallstrand, chef för Affärsutveckling på Vattenfall, ett exempel på en färdplan för hur Sveriges elsystem skulle kunna byggas ut och anpassas för framtidens behov.

Klicka för att se inslaget (29 minuter)

Den ökade elanvändningen drivs av omställningen av industrin och transportsektorn som ser affärsmöjligheter i att ställa om från fossila bränslen till el. I mitten av 2040-talet kan Sveriges elbehov därmed ha fördubblats till upp emot 300 TWh.

För att uppgiften ska kunna lösas krävs att utbyggnaden och omställningen planeras och förbereds redan nu. Därför har Vattenfall tagit fram ett exempel på en färdplan för hur ett sådant elsystem kan utvecklas i takt med utvecklingen av elanvändningen.

Bred diskussion behövs

Färdplanen presenterades första gången under Almedalsveckan i juni i år med syftet att belysa frågan och få processen att starta. Vid seminariet i Almedalen sa Anna Borg: ”Vi sitter såklart inte inne med facit – politiska beslutsfattare och myndigheter behöver ta över stafettpinnen. Vi vill bjuda in till en bredare diskussion som andra än vi sannolikt är bättre lämpade att ta i mål. Se därför vår analys som en inspiration, men en gediget grundad inspiration”

I specialavsnittet av Vattenfall Studio presenteras färdplanen av Martin Vallstrand, affärsutvecklingsansvarig på Vattenfalls strategiavdelning. Programledare är Sofia Mankert, chef för Business & Corporate Communications

Mer om Vattenfalls färdplan

Här kan du se Vattenfalls seminarium under Almedalsveckan 2023: Vägen till nyindustrialisering för Sverige – en färdplan för elsystemet? | Almedalsveckan Play. (Seminariet startar ca 15 minuter in i denna inspelning)

Klicka här för att ta del av den Powerpoint-presentation (pdf) som presenterades vid seminariet.

Se även

Kusten vid Forsmark en vinterdag

Elmarknaden just nu: Med vintern kom de högre elpriserna

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden.

Läs hela artikeln
Tre medarbetare på trading-avdelningen i samtal vid dataskärm

Elmarknaden just nu: Bra energiförutsättningar i Norden trots osäker omvärld

Höga temperaturer, kraftig blåst och välfyllda vattenmagasin har präglat hösten. För andra månaden i rad har priserna på elmarknaden varit väldigt låga och i oktober hade en femtedel av måna...

Läs hela artikeln
COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln