Bild från Blakliden vindkraftspark

Vattenfall får miljötillstånd för vindkraftsparken Stormyrberget

Vattenfall får grönt ljus att bygga vindkraftsparken Stormyrberget i Örnsköldsviks kommun i och med att Mark- och miljööverdomstolen nu godkänt projektet. För Vattenfall är detta ett betydande steg mot mera fossilfri energi i Sverige.

Ett viktigt steg i omställningen till förnybar energi har uppnåtts när Vattenfall fått grönt ljus att bygga vindkraftsparken Stormyrberget i och med att mark- och miljööverdomstolen nyligen godkände projektet. Vindkraftparken förväntas producera 800 GWh årligen, vilket motsvarar elförbrukningen hos 333 000 elbilar.

Goda vindförhållanden

Stormyrberget som ligger strax söder om Skorped i Örnsköldsviks kommun är en väl lämpad plats för vindkraft av flera anledningar. Framför allt är det mycket goda vindförhållanden i området – något som säkerställer en hög elproduktion. Dessutom finns möjlighet till elnätsanslutning som i sammanhanget har ett litet intrång, och inte minst ger vindparken rimlig påverkan på omgivning och sakägare, vilket nu slås fast av mark- och miljööverdomstolen.

– Att vindkraftsprojektet Stormyrberget nu fått miljötillstånd markerar inte bara en steg framåt för fossilfri energiproduktion i Sverige, utan visar också att vindkraften är en avgörande komponent för att tackla klimatförändringarna och främja en fossilfri framtid säger Marie Kimming, chef för Vattenfalls landbaserade projektutveckling.

Elproduktionen i Stormyrberget kommer att bli ge ett betydande bidrag till att minska Sveriges beroende av fossila bränslen och möta den ökade efterfrågan på el i framtiden. Vindkraftparken är därmed viktig för att nå Sveriges mål om 100 procent fossilfri el 2040.

Ett investeringsbeslut förväntas fattas 2025.

Korta fakta om vindkraftsprojekt Stormyrberget:

  • Antal tillståndsgivna verk: 36
  • Totalhöjd: Maximalt 220 meter till bladspetsen
  • Årsproduktion: 800 GWh/år

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
EcoVadis

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln
Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln