Bild från Blakliden vindkraftspark

Vattenfall får miljötillstånd för vindkraftsparken Stormyrberget

Vattenfall får grönt ljus att bygga vindkraftsparken Stormyrberget i Örnsköldsviks kommun i och med att Mark- och miljööverdomstolen nu godkänt projektet. För Vattenfall är detta ett betydande steg mot mera fossilfri energi i Sverige.

Ett viktigt steg i omställningen till förnybar energi har uppnåtts när Vattenfall fått grönt ljus att bygga vindkraftsparken Stormyrberget i och med att mark- och miljööverdomstolen nyligen godkände projektet. Vindkraftparken förväntas producera 800 GWh årligen, vilket motsvarar elförbrukningen hos 333 000 elbilar.

Goda vindförhållanden

Stormyrberget som ligger strax söder om Skorped i Örnsköldsviks kommun är en väl lämpad plats för vindkraft av flera anledningar. Framför allt är det mycket goda vindförhållanden i området – något som säkerställer en hög elproduktion. Dessutom finns möjlighet till elnätsanslutning som i sammanhanget har ett litet intrång, och inte minst ger vindparken rimlig påverkan på omgivning och sakägare, vilket nu slås fast av mark- och miljööverdomstolen.

– Att vindkraftsprojektet Stormyrberget nu fått miljötillstånd markerar inte bara en steg framåt för fossilfri energiproduktion i Sverige, utan visar också att vindkraften är en avgörande komponent för att tackla klimatförändringarna och främja en fossilfri framtid säger Marie Kimming, chef för Vattenfalls landbaserade projektutveckling.

Elproduktionen i Stormyrberget kommer att bli ge ett betydande bidrag till att minska Sveriges beroende av fossila bränslen och möta den ökade efterfrågan på el i framtiden. Vindkraftparken är därmed viktig för att nå Sveriges mål om 100 procent fossilfri el 2040.

Ett investeringsbeslut förväntas fattas 2025.

Korta fakta om vindkraftsprojekt Stormyrberget:

  • Antal tillståndsgivna verk: 36
  • Totalhöjd: Maximalt 220 meter till bladspetsen
  • Årsproduktion: 800 GWh/år

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln