Årets fallpåsläpp i Trollhättan sker endast under Fallens dagar

I likhet med sommaren 2023 kommer planerade fallpåsläpp endast att ske under ”Fallens dagar”, som i år går av stapeln den 19 till 21 juli i Trollhättan. Vattenfall behåller traditionen under dessa dagar, men kommer fortsättningsvis inte genomföra några planerade fallpåsläpp under övriga sommaren. 

Ändringen sker mot bakgrund av det ansträngda energiläget i Europa och Sverige och det stora behovet av el, särskilt i södra Sverige. Göta älv och vattenkraften är en mycket viktig elproducent i den regionen. Genom att inte spilla vattnet så sparar vi energin i vattenreservoaren istället.

– Fallpåsläppen har varit ett uppskattat inslag i Trollhättan under sommaren. Nu befinner vi oss i ett energiläge som medför att vi måsta vara extra försiktiga med vår vattenkraftresurs. Vattenfall behöver agera ansvarsfullt och använda våra resurser på rätt sätt. Vattnet är vårt bränsle som behöver finnas för att möta efterfrågan på el när den är behövs, säger Tord Eriksson, produktionschef för Vattenfall vattenkraft.

Under sommarens Fallens dagar kommer det att finnas möjlighet att uppleva fallens kraft sex gånger per dag.

Se även

Vatten i en fors

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Kommentar: Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

Svenska Kraftnät, SvK, har beslutat att Vattenfall Vattenkraft AB ska betala en sanktionsavgift på 33 MSEK för administrativa brister i efterlevnaden av säkerhetsskyddsl...

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Pressinbjudan till Vattenfalls årsstämma 2024

Vattenfall AB:s årsstämma äger rum måndagen den 29 april klockan 09.30 på Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13 i Solna. Årsstämman kan även följas på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln