Vinterlandskap med snötäckta granar och berg

Bokslut 2023: Strategiska avyttringar stärker Vattenfalls beredskap för framtiden

Elpriserna sjönk betydligt under 2023 vilket hade en stor resultatpåverkan för Vattenfall. Genom strategiska avyttringar av värmeverksamheten i Berlin och våra vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storbritannien stärker vi vår beredskap för framtida investeringar. Dessa möjliggörs av en solid balansräkning och inkluderar utbyggnad av både fossilfri elproduktion och elnät.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar bokslutskommunikén för helåret 2023:

Elpriset var i snitt 60 procent lägre på Vattenfalls marknader under 2023. Priserna i Norden har påverkats av mer nederbörd och varmare väder. I kontinentala Europa har priserna fallit kraftigt som ett resultat av lägre priser för gas och kol. Europas gaslager har varit välfyllda och dessutom har tillgängligheten i den franska kärnkraften förbättrats jämfört med 2022.

Förbättrat resultat för perioden men lägre elpriser och volymer bidrog till minskat underliggande rörelseresultat

Periodens resultat för helåret 2023 ökade till 10,4 miljarder SEK (0,0). Förra årets resultat påverkades kraftigt negativt av tillfälliga effekter från realisering och värdering av el- och bränslekontrakt. Vattenfall har en fortsatt stark finansiell ställning och nyckeltalet FFO/justerad nettoskuld uppgick till 21,5%. Justerat för marginalsäkerheter uppgick nyckeltalet till 25,6%. Styrelsen föreslår en utdelning om 4 miljarder SEK för 2023.

Det underliggande rörelseresultatet minskade med 15,1 miljarder SEK till 20,0 miljarder SEK. Vi ser ett förbättrat resultat från både värme- och kundverksamheten där det är glädjande att se att allt fler kunder väljer Vattenfall och våra fossilfria elavtal. Resultatet påverkades dock negativt av lägre elpriser och lägre volymer från vattenkraften samt lägre tillgänglighet inom kärnkraften. Vattenfall prissäkrar delvis elproduktionen och här har vi sett ett positivt bidrag från våra nordiska prissäkringar vilket bidrog till ett högre erhållet elpris i Norden. Detta motverkades dock av ett negativt bidrag från prissäkringar på kontinenten då dessa inte har varit lika effektiva som i Norden.

Avyttringar säkerställer fortsatt framdrift i energiomställningen

Efter en strategisk översyn har Vattenfall beslutat att sälja värmeverksamheten i Berlin till delstaten Berlin. Vi har därmed säkerställt att värmeverksamheten kommer drivas vidare på ett ansvarsfullt sätt med fokus på minskade koldioxidutsläpp. Köpeskillingen uppgår till 1,6 miljarder EUR. Vattenfall kommer fortsätta att vara en viktig aktör i den tyska energiomställningen. Utöver en försäljningsverksamhet med fler än 5 miljoner privatkunder och försäljning till större företagskunder har vi dessutom elproduktion och tradingverksamhet i landet. Vi har även viktiga projekt såsom vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2 där vi har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete med BASF.

Vattenfall har även ingått avtal om försäljning av våra vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storbritannien. Genom avyttringen ökar Vattenfalls möjligheter att investera i fossilfria projekt som bättre passar vår övergripande portfölj och riskaptit, samtidigt som framtiden för projekten säkras. Köpeskillingen uppgår till 1,0 miljarder GBP och till följd av försäljningen återförs tidigare nedskrivningar och avsättningar.

Fortsatt hög investeringstakt

Energiomställningen skapar stora investeringsmöjligheter och Vattenfalls investeringsplan för de kommande två åren uppgår totalt till 65 miljarder SEK (netto) varav 41 miljarder SEK utgörs av tillväxtinvesteringar. Betydande investeringar planeras inom fossilfri elproduktion och i elnätet samt inom laddinfrastruktur för elfordon. Stora projekt inkluderar färdigställandet av den havsbaserade vindkraftsparken Vesterhav i Danmark och byggnation av den landbaserade vindkraftsparken Bruzaholm i Sverige.

Det är glädjande att regeringen i slutet av året lanserade en färdplan för ny kärnkraft i Sverige och nu har tillsatt en nationell samordnare. Att förutsättningarna för ny kärnkraft tydliggörs från politiskt håll är avgörande för att Vattenfall och andra aktörer skall kunna fortsätta arbetet för att detta kraftslag ska bidra ytterligare till Sveriges framtida energiförsörjning.

Vi kommer under 2024 fortsätta på vägen mot fossilfrihet för våra kunder och i vår verksamhet samt för våra leverantörer och partners. Detta kommer vi göra med fokus på finansiell stabilitet och prioritering bland lönsamma affärsmöjligheter.

Viktiga händelser, januari–december 2023

 • Lägre elpriser i både Norden och på kontinenten och mindre skillnader mellan prisområden jämfört med 2022.
 • Försäljning av värmeverksamheten i Berlin till delstaten Berlin.
 • Försäljning av Norfolk Offshore Wind Zone.
 • Avsiktsförklaring om samarbete med BASF kring de tyska
 • havsbaserade vindkraftsprojekten Nordlicht 1 och 2.
 • Invigning av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna och den landbaserade vindkraftsparken South Kyle i Storbritannien.
 • Vattenfalls mål om nettonollutsläpp år 2040 har godkänts av Science Based Targets initiative.
 • Beslut från Energimarknadsinspektionen om modell och kalkylränta för elnätsföretagens intäktsramar under perioden 2024-2027.

Finansiell utveckling, januari–december 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 21% (14% exklusivevalutaeffekter) till 290 168 MSEK (239 644).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 20 005 MSEK (35 075).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 991 MSEK (12 645).
 • Periodens resultat uppgick till 10 395 MSEK (21).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 miljarder SEK

Finansiell utveckling, oktober–december 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 7% (-10% exklusivevalutaeffekter) till 73 292 MSEK (78 819).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 455 MSEK (12 527).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 061 MSEK (-24 062).
 • Periodens resultat uppgick till 5 657 MSEK (-16 959).

Se även

Skylt med Vattenfalls logotyp utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar resultatet för 2023 den 6 februari

Vattenfalls bokslutskommuniké med helårsresultatet för 2023 publiceras tisdagen den 6 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 09.30 inleds en direktsänd studiosändning för...

Läs hela artikeln
Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln