Tångodling

Första tången från Kriegers flak skördas i vår

2024 blir ett år med flera milstolpar i projektet WIN@sea, där danska forskare arbetar med att producera livsmedel under havsytan vid Skandinaviens största vindkraftspark, Vattenfalls danska Kriegers Flak.

Det är inte bara produktion av fossilfri energi som står i centrum vid Kriegers flak i Östersjön öster om Danmark i år. Man kommer nämligen även att skörda tång, lägga ut linor för musslor och studera torskbeståndet i området runt Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark, danska Kriegers Flak.

Det här sker som en del av projektet WIN@sea, ett projekt där flera danska universitet och företag ska undersöka hur man på bästa sätt kan producera fossilfri energi och livsmedel på en och samma plats, och samtidigt förbättra havsmiljön och den biologiska mångfalden i området. 

– Det blir ett riktigt spännande år för oss. En av de stora milstolparna kommer att vara när vi fram emot sommaren skördar den första tången som är avsedd för livsmedelsproduktion. På en och samma plats ska vi producera fossilfri energi och hållbara livsmedel, samtidigt som vi levererar data för miljöövervakning. Vi passar även på att dokumentera effekterna på havsmiljön och den biologiska mångfalden, säger projektledaren för WIN@sea Annette Bruhn, som är forskare på Institutionen för ekovetenskap på Aarhus universitet.

Outnyttjad potential för havsbaserad vindkraft

Produktionen av tång och musslor ska ske i området mellan turbinerna, men ett särskilt fokus läggs även på områdena runt turbinernas fundament på havets botten. På havsbotten har stenblock placerats för att skydda turbinernas fundament, och samtidigt fungera som konstgjorda rev. Forskarna i WIN@sea ska undersöka vilken betydelse dessa konstgjorda rev har för områdets biologiska mångfald, till exempel när det gäller beståndet av torsk. De konstgjorda stenreven tas alltså tillvara i projektet, så att vindkraftsparken kan användas till annat än bara fossilfri energiproduktion.

– Vattenfall arbetar för fossilfrihet, men det får inte ske på bekostnad av den biologiska mångfalden. Därför försöker vi se till att våra anläggningar kan användas till annat än bara fossilfri energiproduktion. Det finns en outnyttjad potential i områdena kring vindkraftsparkerna, och vi ser fram emot att lära oss mer om hur vi kan ta vara på dessa områden så att de kan bidra positivt till den biologiska mångfalden, säger Tim Wilms, expert inom bioscience på Vattenfall.

När den första tången skördas från Kriegers flak under våren ska livsmedelskvaliteten analyseras. Därefter ska tången bland annat användas på WIN@seas matlagningsskola för familjer, där en av rätterna kommer att vara tångpasta. Under året planerar man även att lägga ut linor för odling av musslor, och efter sommaren åker ett antal sportfiskare och forskare ut till vindkraftsparken, där de kommer att räkna, mäta och väga en del av torskbeståndet i området kring vindkraftsparken.

Internationell uppmärksamhet  

WIN@sea är ett samarbetsprojekt mellan Aarhus universitet, Danmarks tekniska universitet, Köpenhamns universitet, tång- och musselodlaren Kerteminde Seafarm, Kattegatcentret och Vattenfall. Därför samlades 47 internationella forskare från över sju olika länder den 9 januari på Vattenfalls anläggning i Klintholm. Här inledde forskarna ett händelserikt år för WIN@sea och tittade närmare på projektet och aktiviteterna runt Kriegers flak.

Forskare samlade hos Vattenfall i Klintholm

Projektet får stöd från Velux Fonden, Aage V. Jensen Naturfond och även genom EU:s fyrtornsprojekt Olamur.

Läs mer om WIN@sea här

Se även

Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln
Fågel över snötäckt berg

Vattenfall får toppbetyg för sitt klimatarbete

Vattenfall får högsta betyg i Carbon Disclosure Projects (CDP) miljörankning för 2023. Tillsammans med knappt 400 företag över hela världen finns Vattenfall med på CDP:s "A-lista" över föret...

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall kommenterar: Skakig analys ger felaktig bild av framtiden för fossilfritt stål

Den senaste rapporten från Skandinaviska Policyinstitutet, drar slutsatsen att flera elintensiva planerade satsningar i norra Sverige är ”orealistiska”. Vattenfall konstaterar att analysen a...

Läs hela artikeln