Dammbygget i Lilla Edet

Höga flöden påverkar dammbygget i Lilla Edet

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av vissa delar av bygget under en kortare period.

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av vissa delar av bygget under en kortare period.

Mycket regn och nederbörd har ökat vattenflödena i Göta älv. Vid de vattenkraftstationer där vi har mer vatten än vad aggregaten kan producera genomförs så kallade kapacitetsspill, dvs vatten spills också genom dammluckorna.

– För att hantera vattenflödet i Lilla Edet enligt vattendomen agerar Vattenfall nu förebyggande och anpassar fångdammen, öppnar upp en mindre del, för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. I första hand kommer vattnet att producera el genom kraftverkets turbiner. För närvarande befinner vi oss i det första steget av den så kallade tvångstappningen vilket innebär en avtappning från Vänern med 900 m3/s. När Vänerns vattennivå kommer att öka ytterligare förbereder vi för steg två, dvs ett flöde på 1000 m3/sekund i Göta älv, berättar Magnus Carlson, anläggningsförvaltare, Vattenfall vattenkraft.

– Vi räknar med att återuppta arbetet i Lilla Edet så snart vi går tillbaka till mer normala flöden, konstaterar Magnus Carlson.

Vattenfall investerar flera hundra miljoner kronor och kommer att ersätta den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation med en helt ny. Den nya dammen kommer också klimatanpassas, Vattenfall säkerställer att framtidens förväntade högre vattenflöden i älven kan hanteras.

Fakta:

  • Dammbygget innebär att den 95 meter långa gamla betongdammen ersätts med en 125 meter ny damm. Dessutom installeras fyra nya moderna större dammluckor.
  • Byggtid: 2021–2027
  • Cirka 5 000 m3 klimatsmart betong har använts hittills.
  • Detta är Vattenfalls vattenkrafts största projekt i Göta älv sedan början 1990-talet.
  • Lilla Edets vattenkraftstation har en installerad effekt på 46 MW, i hela Göta älv är den installerade effekten 300 MW.
  • Bygget av Lilla Edet påbörjades 1918 och togs i drift 1926. Det var den femte av Vattenfalls vattenkraftstationer som byggdes i Sverige efter Trollhättan, Porjus, Älvkarleby och Motala. Syftet var att försörja den västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg med el.

Se även

Vatten i en fors

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Kommentar: Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

Svenska Kraftnät, SvK, har beslutat att Vattenfall Vattenkraft AB ska betala en sanktionsavgift på 33 MSEK för administrativa brister i efterlevnaden av säkerhetsskyddsl...

Läs hela artikeln

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln