Vattenkraftverket i Porsi

Vattenfall ansöker om planbesked för vätgasproduktion i Jokkmokk

Vattenfall har lämnat in en ansökan om planbesked till Jokkmokks kommun för att undersöka möjligheterna för en vätgasfabrik och vätgaslager i Porsi. Ansökan om planbesked är en administrativ åtgärd i ett tidigt skede. Platsen är en av flera tänkbara som Vattenfall undersöker för produktion av fossilfri vätgas.

Fossilfri vätgas kommer att ha en viktig roll i framtidens energisystem och omställningen till en fossilfri industri. Vattenfall ser möjligheter till att kunna bidra till industrins ökande behov av fossilfri el och vätgas i Norrbotten.

– Vattenfall vill i ett tidigt skede se över olika alternativ för vätgasproduktion och vätgaslager. Jokkmokk är ett intressant alternativ, bland annat med tanke på det goda läget i Porsi nära Luleälven, eftersom vätgasproduktion behöver god tillgång till vatten och el. Industrin i Norrbotten efterfrågar stora volymer vätgas till sin omställning och vi undersöker nu förutsättningarna för att bidra till utvecklingen, säger Mikael Nordlander, Utvecklingschef för Vattenfalls Industrisamarbeten.

Jokkmokks kommun har initialt ställt sig positiv till Vattenfalls ansökan om planbesked. Dialoger pågår med flera kommuner och andra berörda aktörer i Norrbotten.

- Jokkmokks kommun ser fram emot att tillsammans med Vattenfall utreda förutsättningarna för en viktig framtida sektor inom energiområdet som både stärker Vattenfall och Jokkmokks kommuns roll som det självklara energicentrat i samma område, säger Roland Boman, Kommunstyrelsens ordförande i Jokkmokk.

Den ökande efterfrågan på vätgas driver ett ökat behov av fossilfri el. I närtid är landbaserad vindkraft den kraftkälla som kan bidra till att möta det ökande behovet. På längre sikt kan även havsbaserad vindkraft och kärnkraft bidra.

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Vattenfalls park Stor-Rotliden

Vattenfall söker tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Vattenfall har lämnat in tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet, som är beläget söder om Tärendö, omfattar maximalt 30 v...

Läs hela artikeln