Vita moln på blå himmel

Vattenfall fortsätter översyn av HySkies-projektets omfattning

Vattenfall och Shell har beslutat att pausa sitt samarbete i elektrobränsleprojektet HySkies medan Vattenfall fortsätter att söka efter nya partner för att delta i potentiella utvecklingsprojekt för minskade koldioxidutsläpp i industrin i Forsmarksregionen. 

Under 2021 tog Vattenfall initiativet till att utforma HySkies-projektet tillsammans med Shell, i syfte att påskynda omställningen till elektrobränslen för flyg. Nu har Vattenfall och Shell kommit överens om att pausa sitt samarbete och bjuda in andra potentiella partner att ansluta sig till Vattenfall. 

”När nya tekniker undersöks, som i HySkies, kan det ske justeringar i tidiga skeden av projekt, som till exempel i genomförbarhetsstudiefasen. Vattenfall tror dock starkt på möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från tung industri i Forsmarksregionen, och vi kommer att fortsätta våra undersökningar för att identifiera potentiella lämpliga partner för att ansluta sig till våra ambitioner i riktning mot en fossilfri framtid”, säger Per Sundell, senior affärsutvecklare på Vattenfall. 

Även om Shell ser en framtid i HySkies-projektet, och en möjlighet till potentiella samarbeten i framtiden, har de i dagsläget en annan inställning till tidslinjen för projektets genomförande. 

Med Vattenfalls höga tilltro till möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från den tunga industrin i Forsmarksregionen med hjälp av fossilfri el, vätgas och infångad koldioxid, pågår för närvarande en granskning av projektets fulla potential, samt utredningar för att identifiera potentiella industripartners som kan vara lämpade för att delta i vårt arbete i riktning mot en fossilfri framtid. 

Båda företagen har begärt att bidragsavtalet för finansiellt stöd via EU:s innovationsfond ska sägas upp, eftersom de anser att det inte är möjligt för projektet att lyckas inom ramen för det avtalet och för att frigöra medel som andra kan använda i sina ambitioner att minska koldioxidutsläppen.

Se även

Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge vinner europeiskt anbud för installation av 22 000 laddningspunkter i Nederländerna

Den offentliga laddningsinfrastrukturen i Nederländerna får ett stort uppsving under de kommande åren. Det då Vattenfall InCharge kommer att installera inte mindre &au...

Läs hela artikeln