Storrotlidens vindkraftspark

”Vi behöver energi som är ren rakt igenom”

FN:s internationella dag för ren energi den 26 januari är ett utmärkt tillfälle att öka medvetenheten och mobilisera åtgärder för en rättvis och inkluderande omställning till ren energi. Med ren menar vi inte bara låga koldioxidutsläpp – utan att systemen är konstruerade på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Ren energi rakt igenom.

För Vattenfall innebär det att vi siktar på fossilfrihet samtidigt som vi på vägen dit uppnår våra strikta delmål. Tillsammans med vårt eget mål på nollnettoutsläpp till 2040 strävar vi också efter att halvera koldioxidutsläppen i våra leveranskedjor för varor och tjänster till 2030. Båda målen kräver att vi vidgar våra vyer och inte begränsar oss till vår egen bransch. Vi behöver se var vi faktiskt kan göra skillnad, hjälpa kunder, leverantörer och samarbetspartners och tillsammans med dem arbeta för att ett koldioxidfritt samhälle.

Ett sätt att nå dessa mål är genom innovativa lösningar för tillverkning av stål. Ståltillverkningen står idag för sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men det finns potential att minska den siffran betydligt. Med projektet Hybrit har Vattenfall tillsammans med sina partners SSAB och LKAB redan med framgång visat att det går att tillverka fossilfritt, hållbart stål.

Fossilfria ledningsstolpar

Vattenfall får tillgång till detta fossilfria stål redan i år. Vi planerar att inleda försök med olika potentiella tillämpningar, däribland kraftledningsstolpar, komponenter till vattenkraftsdammar, nätcentraler, förankringsstrukturer för landbaserad vindkraft och delar av fundament för havsbaserad vindkraft. Det här är ett utmärkt exempel på hur viktigt det är att företag samarbetar för att få saker att hända snabbare och på ett hållbart sätt.

För att undvika att material hamnar i deponier satte Vattenfall 2022 målet att återvinna alla rotorblad från demonterade vindkraftverk senast 2030, och hälften av dem redan till 2025. Blad från den nederländska vindkraftparken Irene Vorrink blir de allra första som nu ska återvinnas och förvandlas till skidor, snowboards eller byggmaterial för solkraftparker. Målet är att ha en fullt kommersiellt gångbar process på plats redan 2025 som ser till att Vattenfall kan nå sitt hundraprocentsmål mycket tidigare än 2030. Den cirkulära ekonomin är inte bara ett teoretiskt begrepp – den är het och den händer just nu!

annika-ramskold-hallbarhetschef-vf_1920x1080.jpg

Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Medan vi förnyar oss för att minska vårt eget och våra leverantörers klimatavtryck för att få fram ren energi, är det viktigt att vi arbetar i harmoni med naturen och håller den biologiska mångfalden och naturskyddet i centrum för allt vi gör. Med hjälp av ny teknik som AI har vi kunnat visa hur sjöfåglar undviker turbinerna vid vår havsbaserade vindkraftpark i Aberdeen, och hur teknik för fiskigenkänning kan kontrollera vilka fiskar som tar sig upp- och nedför fisktrapporna som går förbi vårt vattenkraftverk i Stornorrforsen utanför Umeå. Med denna teknik kan vi inte bara kontrollera att rätt typ av fisk använder trapporna – vi kommer med stor sannolikhet även kunna upptäcka förekomsten av invasiva arter som riskerar att minska populationen av annan fisk.

Stora företag kan göra skillnad

Samtidigt som vi uppmärksammar den internationella dagen för ren energi vill vi också sätta ljuset på att stora företag som Vattenfall kan göra en enorm skillnad och påverka andra att göra detsamma. Det finns en tydlig och överväldigande enighet om att en rättvis och snabb omställning från förorenande fossila bränslen till ren energi är avgörande, men att det är lika viktigt att omställningen genomförs på ett hållbart sätt. Genom att ta hänsyn till allt detta kan vi leverera ett kostnadseffektivt och koldioxidsnålt energisystem.

Läs mer om hur Vattenfall arbetar för fossilfrihet

Se även

Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln
Fågel över snötäckt berg

Vattenfall får toppbetyg för sitt klimatarbete

Vattenfall får högsta betyg i Carbon Disclosure Projects (CDP) miljörankning för 2023. Tillsammans med knappt 400 företag över hela världen finns Vattenfall med på CDP:s "A-lista" över föret...

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall kommenterar: Skakig analys ger felaktig bild av framtiden för fossilfritt stål

Den senaste rapporten från Skandinaviska Policyinstitutet, drar slutsatsen att flera elintensiva planerade satsningar i norra Sverige är ”orealistiska”. Vattenfall konstaterar att analysen a...

Läs hela artikeln