En lärorik kärnkraftssommar i Oxford

Johanna Fröjd, utvecklingsingenjör på Ringhals, brinner för kärnkraften. Och efter sex veckor i England på kurs för unga i kärnkraftsbranschen, är hon mer laddad än någonsin.

– En enormt lärorik upplevelse, summerar hon utbildningen.

Johanna Fröjd

Varje år arrangerar World Nuclear University (WNU) ett så kallat Summer Institute i Oxford. Årets totalt 72 deltagare kom från 25 olika länder, och förutom Johanna var ytterligare två svenskar på plats. En fjärdedel var kvinnor. 

Intressanta teman

Utbildningen var upplagd utifrån olika teman varje vecka. Förmiddagarna ägnades helt åt föreläsningar och på eftermiddagarna var det grupparbeten. En vecka tillbringades i Finland, med studiebesök på kärnkraftverken Lovisa och Olkiluoto. 

Som helhet är Johanna jättenöjd med utbildningens innehåll. Ledarskap var ett genomgående tema. Vid sida av mer tekniska ämnen fördjupade man sig också i säkerhetskultur, kommunikation och allmänhetens acceptans och förtroende. 

– Mest givande var diskussionerna med föreläsarna och de andra kursdeltagarna, tycker Johanna. Utbildningen byggde mycket på att nätverka och skapa kontakter inom branschen. Jag lärde mig mycket om hur det fungerar i andra länder, till exempel hur politiska skillnader kan slå olika. 

Hon noterade också skillnaderna i hur man jobbar med saker, som exempelvis säkerhetskultur och myndighetskontakter. 

Alla delmoment inom kärnkraften, som brytning, anrikning, konvertering, produktion, myndigheter och slutförvar, representerades på kursen. 

– Det var otroligt nyttigt! Långsiktigt gynnar det alla med förståelse för alla olika delar i vår bransch.

Grupparbete på WNU Summer Institute

Grupparbete en vanlig eftermiddag på WNU Summer Institute. 

Egna styrkor och svagheter

Erfarna ledare inom branschen, en del av dem pensionärer, fungerade som mentorer. 

– Mentorerna deltog med stort engagemang och var en stor tillgång för oss, berättar Johanna. 

Den största behållningen av utbildningen var just en bättre insikt om vad vi gör bra på hemmaplan, och vad vi kan bli bättre på. 

– Jag inser till exempel hur långt vi har kommit här i Sverige med bland annat slutförvar av avfall. Men inom andra områden är vi ordentligt på efterkälken, till exempel forskning och utveckling. 

Ger många möjligheter

Bäst med att jobba på Ringhals är utvecklingsmöjligheterna, menar Johanna. Det finns verkligen så mycket att göra och att lära sig. En stor arbetsplats ger många möjligheter. 

– Jag tycker att tekniken är väldigt intressant, fortsätter hon, framför allt själva reaktortekniken. Men även den påverkan vi som elproducenter har på samhället. Visst kan det vara jobbigt att många har en åsikt om det vi jobbar med, men det är också roligt att arbeta för ett känt företag i en bransch som engagerar. Vattenfall bidrar ju både till samhället och till välfärden. 

Läs mer

World Nuclear University

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']