Forsmark deltar i internationell säkerhetsgranskning

För tredje gången packar Ingvar Berglund, biträdande chef för Forsmark 1 och 2, väskan för att genomföra en internationell säkerhetsgranskning i FN:s atomenergiorgan IAEA:s regi.

Den här gången bär det iväg till Frankrikes västkust där kärnkraftverket Flamanville ska genomgå en så kallad OSART-granskning.

– Jag ingår i ett expertteam som på kraftverkets inbjudan kommer att granska flera olika områden avseende säkerhet. Det område som jag ansvarar för är ledning och organisation, berättar han.

Flamanville består av två tryckvattenreaktorer vilka är i drift och en tredje reaktor som är under uppbyggnad. Den är av samma typ som den som byggs i Finland, en EPR (European Pressurized Reactor).

OSART-granskningen pågår under tre veckor.

– Vi är ett team på cirka femton personer som genomför granskningen. Det är en internationell grupp med granskare från bland annat Ryssland, Tyskland, Indien och Belgien. Vi har också en observatör med från Förenade Arabemiraten. De bygger kärnkraft där, säger Ingvar Berglund.

Ingvar Berglund berättar att hans område bland annat omfattar granskning av deras ledningssystem, ansvarsfördelning och arbetsmiljöverksamhet.

– Men det är inte bara instruktionerna jag ska granska utan även se om de följs och om säkerheten har den högsta prioriteten i styrningen av verksamheten.

– Jag hoppas kunna bidra till en bra granskning och att få med mig goda erfarenheter hem till oss, avslutar Ingvar Berglund.

Om OSART

OSART står för Operational Safety Review Team och är en service som erbjuds av internationella atomenergiorganet IAEA. Den centrala delen i OSART-programmet är en tre veckor lång granskning av verksamheten. Det är en granskning av säkerhet och tillförlitlighet i driften av kraftverket med särskilt fokus på säkerhetskulturen. Granskningen är ett verktyg som kan användas både för att mäta och vidareutveckla säkerheten. Syftet med OSART-programmet är att hjälpa medlemsländerna i IAEA att öka säkerheten i enskilda kärnkraftverk.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']