Solen värmer Ringhals entreprenörer

Nu värms Ringhals korttidsboende för inhyrd personal med solenergi. 70 procent av energibehovet täcks.

På bostadsmodulernas tak står 264 kvadratmeter solpaneler uppställda och förser Ringhals kortidsboende med värme och varmvatten.

För att kunna nyttja solens värmande strålar har hela entreprenörsboendets direktverkande värmesystem bytts ut och ersatts med ett vattenburet. 

Jan Björnerhag

Jan Björnerhag, ISS, har varit ledare för det två år långa projektet som utförts i etapper, under de tider på året boendet står tomt. Modulerna används cirka sju månader om året och fungerar då som hem för Ringhals långväga entreprenörer. Under revisonerna är i princip alla de 254 enkelrummen uthyrda.

– Vi har nästan bara använt oss av hantverkare från trakten när vi installerat det vattenburna systemet, berättar Jan när han visar två av de 750 liters ackumulatortankar som är kopplade till solfångarna på ett av husens tak.

– Varje solfångare består av åtta paneler som är riktade mot väst för att fånga så mycket sol som möjligt under dygnets ljusa timmar. Totalt finns elva identiska system på taken som via lagertankar skickar uppvärmt vatten runt i byggnaderna.

Ackumulatortankarna förser såväl kök, hygienutrymmen som element med varmvatten. Kalkylen visar att solfångarna täcker ungefär 70 procent av kortidsboendets totala energibehov, hela 87 000 kWh ersätts med solenergi. Skulle solen inte räcka till i början eller slutet av säsongen täcker en elpatron upp.

 Bostadsmoduler

Brandsäkerheten i korttidsboendet höjs eftersom man även passat på att installera ett spinklersystem i samband med det vattenburna värmesystemet.


Ringhals entreprenörsboende (RG93)

  • 254 enkelrum med egen toalett, gemensam dusch i korridoren
  • Gemensamt pentry och tv-rum
  • Sängkläder och handduk ingår, städning en dag per vecka
  • Hyrs ut till entreprenörer som bor mer än tre nätter på Ringhals
  • Modulerna ägs av Cramo Instant, hyrs ut till Vattenfall VBS och servas av ISS


Läs mer om boende och bokning 

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln