Träning och åter träning

Stabil och störningsfri drift på kärnkraftverket ger högtryck i kontrollrumssimulatorerna vid Ringhals. Ett normalår sitter de 28 skiftlagen totalt över 600 dagar på skolbänken.

– Efterfrågan på simulatorträning är stor, men dygnet har ju bara 24 timmar, konstaterar Kenneth Carlsson, kompetensutvecklare för driftpersonalen på Ringhals.

Han räknar med att varje anställd på skiftlagen, 320 personer, i år kommer att tillbringa minst 20 dagar var med återträning, där träning i någon av de tre simulatorerna ingår under hälften av tiden.

– Det behövs mycket simulatorträning för att hålla uppe kompetensen. Nu när verken går stabilt blir det inte så många tillfällen att praktisera sin kunskaper. Vi har förhållandevis mycket simulatorträning jämfört andra verk i Sverige och Europa, men det kan egentligen aldrig bli för mycket, anser Kenneth Carlsson.

Olika scenarier tränas

Den omfattande moderniseringen av Ringhals har också medfört ett ökande behov av träning. Just för 2015 planeras ytterligare tio dagar grundkurs per person för operatörerna på Ringhals 1 och 2 med avseende på alla de anläggningsändringar som gjorts under moderniseringsarbetet.

Främst styrs dock återträningen av det cykliska programmet. Inom loppet av sex år ska skiftlagen ha tränat och repeterat samtliga moment som kan tänkas uppstå under arbetet i kontrollrummen.

– Minst vart tredje år har alla haveriinstruktioner körts igenom, en del av dem tränas också oftare, det handlar lite om sannolikheten för olika scenarier, berättar Kenneth.

Att fånga goda arbetssätt

I en byggnad strax utanför Ringhals industriområde huserar KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning) . Ett femtiotal personer arbetar där med att leverera utbildning till Ringhals personal, såväl i simulatorer som i lektionssalar och grupprum. Totalt levererar de 1800 utbildningsdagar om året, varav 600 handlar om återträning.

– Störningar och haveriscenarier ingår alltid, men även sådant som fungerar bra i normal drift. Att fånga goda arbetssätt och överföra dem till skiftlagen är en mycket viktig del av återträningen, berättar Tomas Andersson, avdelningschef på KSU.

Felförebyggande metoder är förstås också a och o i alla repetitioner:
– Det är grunden som tillämpas i allting, det gäller både att förstå tekniken och jobba säkert, inte minst handlar det om att man har ett enhetligt sätt att kommunicera, fortsätter han.

Förbättringar och behov

Inte sällan är det i simulatorn som brister upptäcks, och även förbättringsförslag lanseras, när det gäller de skrivna instruktionerna.

– Att vi hittar dem här är förstås bättre än ute i verkligheten, instruktioner som inte visar sig korrekta går direkt till driftkontoret för revidering, berättar Kenneth Carlsson.

Erfarenheter från andra

Även branschorganisationen WANO kan uppmärksamma på erfarenheter från andra kärnkraftverk runt om i världen. Sådana kan resultera i ytterligare besök i simulatorerna, vilket förbättrar säkerheten ytterligare.


Fakta om återträning på Ringhals


Tid: Höst och vår, minst tio dagar per tillfälle
Instruktörer: Omkring 15 från KSU samt Ringhals egna instruktörer


Detta ingår:

  • Normal- och revisionsdrift
  • Upp- och nedgång
  • Störd drift och haverier
  • Reaktor- och turbinstopp
  • Elstörningar
  • Felförebyggande metoder
  • Teamwork och beslutsprocedurer
  • Erfarenheter

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln