Central värmepumpsanläggning – en miljövinst för Forsmark

En kilowattimme blir till 4,5 kilowattimmar i den nya centrala värmepumpsanläggningen som byggs på Forsmark. Pumparna drivs delvis av återvunnen energi producerad på kärnkraftverket. 

Forsmark har, genom en miljödom i och med ansökan om effekthöjning år 2008, föreskrivits att succesivt ta tillvara på den spillvärme som kommer från kylvattnet för att värma upp delar av sina egna lokaler.

Vid Forsmark 1 och 2:s svallbassäng, byggs just nu en central värmepumpsanläggning. Den ska förse det nya personalboendet Igelgrundet, KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB) utbildningsdelar för simulatorn till Forsmark 3, samt avloppsreningsverket med värme och varmvatten.

Återvunnen energi

En liten del av energin som normalt sett kyls bort i havet kommer att ”återvinnas” i värmepumpsanläggningen.

Kylvattnet som pumpas in i värmepumpsanläggningen är cirka 10 grader varmare än i havet. För att göra energin praktiskt användbar, till exempel för att värma byggnader och duscha i varmvatten, måste man tillföra el.

– Det är ingen som vill dusch i 10-gradigt vatten på vintern. Genom att tillföra en kilowattimme får vi ut ungefär 4,5 kilowattimmar. Det är förhållandevis lite el som krävs för att göra energin användbar, berättar Mats Alsiö, projektledare.

Värme till jul

Byggnaden för värmepumpsanläggningen intill Forsmark 1 och 2:s svallbassäng, är nu färdigställd. På insidan pågår kompletterande installation av rörsystem och elutrustning.

–  Under veckan monteras råvattenpumparna med tillhörande rörgalleri som är förankrade i den nya servicebryggan som sticker ut i svallbassängen. Det är därifrån vattnet pumpas in i anläggningen, de tre värmepumparna tas i drift under nästa vecka, berättar Mats.

Sedan slutet av september har den nya värmepumpsanläggningen med sin elpanna producerat värme till personalboendet Igelgrundet. Innan årets slut kommer även KSU och avloppsreningsverket värmas upp av värmepumpsanläggningen.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln