Central värmepumpsanläggning – en miljövinst för Forsmark

En kilowattimme blir till 4,5 kilowattimmar i den nya centrala värmepumpsanläggningen som byggs på Forsmark. Pumparna drivs delvis av återvunnen energi producerad på kärnkraftverket. 

Forsmark har, genom en miljödom i och med ansökan om effekthöjning år 2008, föreskrivits att succesivt ta tillvara på den spillvärme som kommer från kylvattnet för att värma upp delar av sina egna lokaler.

Vid Forsmark 1 och 2:s svallbassäng, byggs just nu en central värmepumpsanläggning. Den ska förse det nya personalboendet Igelgrundet, KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB) utbildningsdelar för simulatorn till Forsmark 3, samt avloppsreningsverket med värme och varmvatten.

Återvunnen energi

En liten del av energin som normalt sett kyls bort i havet kommer att ”återvinnas” i värmepumpsanläggningen.

Kylvattnet som pumpas in i värmepumpsanläggningen är cirka 10 grader varmare än i havet. För att göra energin praktiskt användbar, till exempel för att värma byggnader och duscha i varmvatten, måste man tillföra el.

– Det är ingen som vill dusch i 10-gradigt vatten på vintern. Genom att tillföra en kilowattimme får vi ut ungefär 4,5 kilowattimmar. Det är förhållandevis lite el som krävs för att göra energin användbar, berättar Mats Alsiö, projektledare.

Värme till jul

Byggnaden för värmepumpsanläggningen intill Forsmark 1 och 2:s svallbassäng, är nu färdigställd. På insidan pågår kompletterande installation av rörsystem och elutrustning.

–  Under veckan monteras råvattenpumparna med tillhörande rörgalleri som är förankrade i den nya servicebryggan som sticker ut i svallbassängen. Det är därifrån vattnet pumpas in i anläggningen, de tre värmepumparna tas i drift under nästa vecka, berättar Mats.

Sedan slutet av september har den nya värmepumpsanläggningen med sin elpanna producerat värme till personalboendet Igelgrundet. Innan årets slut kommer även KSU och avloppsreningsverket värmas upp av värmepumpsanläggningen.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']