Forsmarks kriskommunikation i världsklass

World Association of Nuclear Operators (WANO) pekade ut Forsmarks modell för extern information vid kriser som en fördelaktig rutin ”beneficial practice”. Detta framkom efter deras granskning av Forsmark som genomfördes i slutet av förra året.

Forsmarks mobila presscenter, kan etableras inom 15 minuter och används för att snabbt kunna nå ut med viktig information. Det finns tillgängligt i företagets fordon, redo att åka ut till olika platser för snabb etablering vid kris eller händelse.

Mediers intresse vid kriser är alltid stort och förmågan att ge snabb och korrekt information kring olika händelser är en viktig del av kärnkraftens kris- och haveriberedskap. Modellen som utvärderats av WANO och pekas nu ut som ett fördömligt arbetssätt till andra kärnkraftverk.

– Detta är ett kvitto på att vi har utvecklat en unik modell och har en kriskommunikation i världsklass inom Vattenfall kärnkraft, säger Kristian Ljungberg chef för event, besök och kriskommunikation på Forsmark och Ringhals kärnkraftverk.

Konceptet bygger på att all utrustning för extern information är mobil och kan transporteras i två väskor. Informationspersonalen övas regelbundet för att kunna etablera och omlokalisera presscentret vid behov.

– Genom att presscentret är mobilt kan vi förse medier med löpande information oavsett typ av händelse. Möjligheten till informationssamverkan förbättras också genom att vi enkelt kan sametablera Forsmarks presscenter med andra intressenter, säger Kristian Ljungberg.

Förutom den internationella rekommendationen inom kärnkraftsbranschen så har svenska myndigheter och företag visat intresse för Forsmarks presscenter. Kristian Ljungberg låter sig dock inte slå sig till ro:

– Vi utvecklar nu ett gemensamt arbetssätt för kriskommunikation på både Ringhals och Forsmark.  På så vis förbättrar vi vår uthållighet vid utdragna händelser, samtidigt som vi kan samutnyttja våra resurser mer effektivt.

WANO är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över och ett viktigt forum för erfarenhetsåterföring i branschen. Granskningarna görs av kollegor från andra kärnkraftverk och syftet är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']