Kärnkraften förstärker skydd mot angrepp

Den 4 februari 2017 träder nya tillståndsvillkor från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i kraft. Villkoren omfattar bland annat krav på beväpnade skyddsvakter för vissa funktioner. I Forsmark kommer skyddsvakterna att vara beväpnade från den 9 januari för att få tid att finslipa rutiner och detaljer innan de nya kraven träder i kraft.

– Det finns inga specifika hot mot våra kärnkraftverk. Men omvärlden har förändrats och vår utökade bevakning är ett svar på en generellt förändrad hotbild. Ur samhällssynpunkt är det förstärkta skyddet runt kärnkraften inget dramatiskt. Många samhällsviktiga funktioner har redan en beväpnad bevakning, till exempel vid flygplatser och kring riksdag och regering, säger Lennart Strandberg, säkerhetschef på Forsmark.

Beväpningen blir ett komplement till det starka skydd kärnkraftsanläggningar redan har, och som skyddar i flera olika barriärer. Skyddsvakternas uppdrag är att förebygga, upptäcka och om nödvändigt fördröja ett angrepp.   

Förberedelserna har pågått ända sedan beslutet från SSM blev känt för ett år sedan. De nya kraven gäller anläggningarnas fysiska skydd och innebär att beväpnade skyddsvakter kommer arbeta i anslutning till inpassage till bevakat område, vid kontroll av inpasserande fordon samt vid den patrullering som sker utanför bevakat område med skyddshund.

Krävande utbildning och återträning

Forsmarks egen personal kommer inte bära vapen, anläggningarna skyddas av extern personal från etablerade bevakningsföretag. Den grupp som kommer bära vapen har genomgått en gedigen utbildning med höga säkerhetskrav, och har fått godkänt på såväl praktiska som teoretiska prov.

– De skyddsvakter som valts ut, utbildats och tränats för att få tillstånd att bära vapen i tjänsten har alla lång och gedigen erfarenhet av både bevakningsyrket och av de särskilda krav som omger ett kärnkraftverk, säger Lennart Strandberg.   

Redan den 9 januari börjar bevakningsbolaget som skyddar Forsmarks anläggningar arbeta enligt de nya tillståndsvillkoren för att få tid att finslipa rutiner och detaljer före de nya kraven träder i kraft 4 februari.

De krav som ställs på vapenbärande skyddsvakter är de samma som ställs på poliser, vilket innebär regelbundna tester och återträning. Skyddsvakternas utrustning, bland annat tjänstepistolen, regleras av Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Vid samtliga situationer gäller att vapnet endast ska användas i nödvärn.   
  
För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 0705-300 513.  

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']