Granskning av Ringhals pågår

Ett WANO-team, med tillsammans över 700 års samlad kärnkraftserfarenhet, befinner sig nu på Ringhals för att granska verksamheten under tre veckor. Teamet består av ett tjugotal personer från bland annat Frankrike, USA, Spanien och Kina.
– Nyckeln för en lyckad granskning är att vi jobbar tillsammans och fokuserar på målet, det vill säga en god säkerhet inom hela kärnkraftsbranschen, säger WANO:s teamleader John Murfin.

Under onsdagen den 8 mars anlände WANO till Ringhals och hälsades välkomna av VD Björn Linde. WANO, World Associations of Nuclar Operators, är en sammanslutning av kränkraftsföretag världen över med medlemmar från över 440 kärntekniska anläggningar i mer än 30 länder med målet att förbättra säkerheten genom att dela med sig erfarenheter.

– Ringhals har bjudit in WANO och vi ser framemot granskningen som är en värdefull del i vårt säkerhetsarbete. Att få ett utifrånperspektiv och att se verksamheten med nya ögon är viktigt för att inte bli hemmablind, säger Björn Linde.

WANO- granskningen omfattar funktioner som drift, underhåll, teknik, kemi, utbildning och mjuka tvärfunktioner som beteenden och ledarskap. Granskningen pågår fram till fredagen den 24 mars och kallas Peer Review, vilket kan översättas till sakkunnig kollegial granskning där man öppet delar bra och dåliga erfarenheter med varandra, vilket är unikt för kärnkrafts-branschen.

– Det WANO främst tittar på är hur vi gör i vårt vardagsarbete, om vi följer vi instruktioner, kalibrerar verktyg, gör rätt när vi ska passera skogränser, och så vidare. För att få en rättvis granskning är det viktigt att vi är modiga, stolta och vill visa hur vi arbetar. Vi fick en bra feedback efter den förra granskningen 2013 om att personalen var tillmötesgående med en öppen attityd, vilket vi hoppas på även denna gång, säger Magnus Sandberg, som tillsammans med Henrik Torgny är värd för WANO-teamet under granskningen på Ringhals.

Under den sista granskningsdagen lämnar WANO-teamet en preliminär rapport med förbätt-ringsförslag och eventuella styrkor som de identifierat. Baserat på slutrapporten tar sedan Ringhals fram en åtgärdsplan. Cirka 18 månader efter granskningen kommer WANO tillbaka för en så kallad Follow-up, för se hur Ringhals har åtgärdat förbättringsförslagen.

– WANO har påbörjat sin andra granskningsvecka och samarbetet mellan granskare och Ringhals counterparts fungerar mycket bra, det är högt i tak och ambitionsnivån är hög, vilket bå-dar gott för granskningen, säger Magnus Sandberg.

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln