Vattenfall säljer danskt kraftvärmeverk

Vattenfall säljer det danska kraftvärmeverket Fynsvaerket till Fjernvarme Fyn i linje med Vattenfalls strategi att avyttra icke strategiska tillgångar och att minska CO2-exponeringen. Danmark förblir en viktig marknad för Vattenfall när det gäller förnybar elproduktion.

Det danska fjärrvärmeföretaget Fjernverme Fyn förvärvar Fynsvaerket samt en avfallsförbränningsenhet till ett företagsvärde (EV) på 1,1 miljard danska kronor, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

Försäljningssumman utgörs av 600 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 760 miljoner kronor, kontant. Därutöver tar köparen över åtaganden gällande avveckling och miljö. Försäljningen beräknas slutföras den 1 januari 2015.

– Vattenfall är det företag som äger och producerar mest landbaserad vindkraft i hela Danmark. Vi arbetar ständigt för att uppfylla vår strategiska målsättning att styra produktionsportföljen bort från koldioxidtung produktion och i stället inrikta oss på förnybar produktion. Avyttringen av Fynsvaerket är ytterligare ett viktigt steg i övergången från fossila bränslen till förnybara energislag, säger Ingrid Bonde, Vattenfalls finansdirektör och ställföreträdande koncernchef.

Försäljningen förutsätter godkännande från Odense stad och Nordfyns kommun, samt de danska energi- och konkurrensmyndigheterna.

Efter försäljningen av Fynsvaerket samt Amagervaerket, som avyttrades 2013, utgör Nordjyllandvaerket Vattenfalls enda kvarvarande konventionella kraftverk i Danmark.

Danmark är dock fortsättningsvis en central marknad för Vattenfalls vindverksamhet. Vattenfall har för närvarande 263 vindkraftverk fördelade på 37 vindkraftparker. Dessutom bedriver Vattenfall försäljningsverksamhet, forskning och utveckling samt en tradingenhet och en transithamn i landet.

 
Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

 
För ytterligare information kontakta Vattenfall: Telefon 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

 
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln
Kraftvärmeverket i Marzahn

Vattenfall inviger nytt kraftvärmeverk och halverar koldioxidutsläppen i Berlin

Vattenfall har idag invigt ett nytt kraftvärmeverk i stadsdelen Marzahn i östra Berlin.

Läs hela artikeln
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett fjärrvärmenät för omkring 6 700 bostäder samt kommersiella lokaler i ett omfattande fastighetsutveckl...

Läs hela artikeln