Vattenfall säljer danskt kraftvärmeverk

Vattenfall säljer det danska kraftvärmeverket Fynsvaerket till Fjernvarme Fyn i linje med Vattenfalls strategi att avyttra icke strategiska tillgångar och att minska CO2-exponeringen. Danmark förblir en viktig marknad för Vattenfall när det gäller förnybar elproduktion.

Det danska fjärrvärmeföretaget Fjernverme Fyn förvärvar Fynsvaerket samt en avfallsförbränningsenhet till ett företagsvärde (EV) på 1,1 miljard danska kronor, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor.

Försäljningssumman utgörs av 600 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 760 miljoner kronor, kontant. Därutöver tar köparen över åtaganden gällande avveckling och miljö. Försäljningen beräknas slutföras den 1 januari 2015.

– Vattenfall är det företag som äger och producerar mest landbaserad vindkraft i hela Danmark. Vi arbetar ständigt för att uppfylla vår strategiska målsättning att styra produktionsportföljen bort från koldioxidtung produktion och i stället inrikta oss på förnybar produktion. Avyttringen av Fynsvaerket är ytterligare ett viktigt steg i övergången från fossila bränslen till förnybara energislag, säger Ingrid Bonde, Vattenfalls finansdirektör och ställföreträdande koncernchef.

Försäljningen förutsätter godkännande från Odense stad och Nordfyns kommun, samt de danska energi- och konkurrensmyndigheterna.

Efter försäljningen av Fynsvaerket samt Amagervaerket, som avyttrades 2013, utgör Nordjyllandvaerket Vattenfalls enda kvarvarande konventionella kraftverk i Danmark.

Danmark är dock fortsättningsvis en central marknad för Vattenfalls vindverksamhet. Vattenfall har för närvarande 263 vindkraftverk fördelade på 37 vindkraftparker. Dessutom bedriver Vattenfall försäljningsverksamhet, forskning och utveckling samt en tradingenhet och en transithamn i landet.

 
Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

 
För ytterligare information kontakta Vattenfall: Telefon 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

 
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']